10.05.2016 - Publikumshenvendelser 2016 - Avdeling Søndre Buskerud - Import av kaffe - Krydder

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/01650-169 U, datert 10.05.2016 - Import av kaffe - Krydder

Dokumentet hører til saksnr 2016/01650 - Publikumshenvendelser 2016 - Avdeling Søndre Buskerud.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Grethe Sandvold Østlie, Mattilsynet

1 Attachment

Saksnr: 2016/1650

Mimes Brønn - Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn

Vi viser til din henvendelse av 28.11.2018 der du ber om innsyn i dette
dokumentet:

Saksnummer 2016/1650, journalpost 169

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
2016/1650-169

Med vennlig hilsen

Grethe Sandvold Østlie
Mattilsynet, Region Øst

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no