Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ove Vilnes, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

06.12.2017 - Ofs Måløy AS - Lokalitet Barstadvika - Landbasert oppdrett - Søknad om landbasert oppdrett ny lokalitet Barstadvika i Vågsøy

Vi venter på at Ove Vilnes skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/258292-001, datert 06.12.2017 - Søknad om landbasert oppdrett ny lokalitet Barstadvika i Vågsøy

Dokumentet hører til saksnr 2017/258292 - Ofs Måløy AS - Lokalitet Barstadvika - Landbasert oppdrett.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Venter på svar på min henvendelse vedr. Ofs Måløy As,

Med vennlig hilsen,

Ove Vilnes

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Hei
 
Beklager at du ikke har fått svar på denne henvendelsen, men det har tatt
litt tid å få vurdert alle dokumenta for innsyn, det er totalt 21 dokument
på denne journalposten.  Vi må dessverre ha litt mer tid, men vil svare
deg opp over helgen når vi har fått alle dokumentene klare.
 
 
 
Med hilsen
 
Reidun Netteland
Mattilsynet, region Sør og Vest
 
Telefon 22 40 00 00
 
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
 
[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no
 
 
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ove Vilnes <[4][Innsyns-e-postadresse #1479]>
Sendt: fredag 11. januar 2019 09:45
Til: Postmottak <[5][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - 06.12.2017 - Ofs Måløy AS -
Lokalitet Barstadvika - Landbasert oppdrett - Søknad om landbasert
oppdrett ny lokalitet Barstadvika i Vågsøy
 
Kjære Mattilsynet,
 
Venter på svar på min henvendelse vedr. Ofs Måløy As,
 
Med vennlig hilsen,
 
Ove Vilnes
 

vis sitert seksjon

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

17 Attachments

Saksnr: 2017/258292

Delvis avslag på innsynshenvendelse av 05.01.2019

Vi viser til din henvendelse av 05.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr.
2017/258292 – 001.

Beslutning
Vi avslår delvis kravet ditt om innsyn.

Du får fullt innsyn i:
Vedlegg 1 Søknad om landbasert oppdrett ny lokalitet Barstadvika i Vågsøy
Vedlegg 2 6194_KLD 2011 AquaStrøm Nordfjord_NIVA_master22112011_2

Vedlegg 3 Arealplan Barstadvik Industriområde

Vedlegg 4 Beredskapsplan OFS Måløy

Vedlegg 5 DJI00024.JPG

Vedlegg 7 Fwd_Miljøundersøkelse og strømmålinge, Barstadvika Vågsøy

Vedlegg 8 image 001.jpg

Vedlegg 9 Miljøundersøkelse i forbindelse med utfylling_J01_sign

Vedlegg 10 NIVA vasskvalitet og strømforhold

Vedlegg 11 Ny a4 rør i sjø

Vedlegg 13 OFS PLAN – Tanker + renseanlegg fase 1 (2)

Vedlegg 14 OFS_Barstadvika_0806-2017_02 (2).jpeg

Vedlegg 15 [1]Onshore Farming Solutions - landbasert oppdrett på
Barstadvik industriområde med uttak av vatn frå kommunalt vassverk i

Vedlegg 16 [2]Rørledninger sjøvannns inntak (2)

Vedlegg 17 [3]SAM e-Rap. Marinbiologisk Kartlegging av Vassområdet
Nordfjord (2)

Vedlegg 18 [4]Skjermbilde 2017-11-20 kl. 10.27.58.png

Vedlegg 19 [5]Søknad om tillatelse til akvakultur i landbasert anlegg - ny
lokalitet Barstadvik 1370277

Vedlegg 20 utd[6]rag fra detaljregulering av barstadvika industriområde
(2)

Vedlegg 21 [7]Vedlegg til Søknad Nergård Pelagic (2)

Du får delvis avslag på innsyn i vedlegg 6 «Dokumentasjonstillegg Søknad
OFS Måløy» jf. Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd nr 2
Du får avslag på innsyn i vedlegg 12 «OFS ik-system og beredskapsplan ver
19-10-2017 (2)», jfr. Offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd nr
2

Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokumentene i saksnr. 2017/258292 – 001, vedlegg 6 og 12 inneholder
opplysninger om en virksomhets drifts- eller forretningsforhold av
konkurransemessig betydning. Dette er taushetsbelagte opplysninger som vi
har plikt til å hindre at andre får adgang til, jf. forvaltningsloven § 13
første ledd nr. 2. Vi kan derfor ikke gi deg innsyn i dette. Du kan få
innsyn i resten av vedlegg nr. 6. Se sladdet vedlegg.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet, avdeling Nordfjord, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[8][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

Pga. store dokumenter må vi sende i flere e-poster.

 

Vedlegg:
17 dokumenter saksnr. 2017/258292 – 001. Herav 1 i sladdet versjon.

 

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[9][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[10]www.mattilsynet.no  [11]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
2. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
3. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
4. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
5. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
6. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
7. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
8. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
9. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
10. http://www.mattilsynet.no/
11. http://www.matportalen.no/

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

Saksnr: 2017/258292

Delvis avslag på innsynshenvendelse av 05.01.2019

Vi viser til din henvendelse av 05.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr.
2017/258292 – 001. Dette er forsendelse nr. 2.

Vedlagt
Vedlegg 9 «Miljøundersøkelse i forbindelse med utfylling_J01_sign»

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    SAM e Rap.Marinbiologisk Kartlegging av Vassomr det Nordfjord 2.PDF.pdf

    15.0M Download View as HTML

 

Saksnr: 2017/258292

Delvis avslag på innsynshenvendelse av 05.01.2019

Vi viser til din henvendelse av 05.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr.
2017/258292 – 001. Dette er forsendelse nr. 3.

Vennligst gi tilbakemelding på dette:
Vi har problemer med å få sendt vedlegg 2 «6194_KLD 2011 AquaStrøm
Nordfjord_NIVA_master22112011_2» pga. at dokumentet er på 26 MB og vi har
en grense på 25 MB på sending i vårt e-post system.  Kan du snarest gi en
tilbakemelding om du ønsker dette vedlegget, da må vi prøve å få lastet
det opp på en annen måte her som du kan laste ned dokumentet fra. 

 

Vedlagt
Vedlegg 17 «[1]SAM e-Rap. Marinbiologisk Kartlegging av Vassområdet
Nordfjord (2)»

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[3]www.mattilsynet.no  [4]www.matportalen.no

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://ephorte/ephorteweb/shared/aspx/de...
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ove Vilnes, vennligst logg inn og gi alle beskjed.