Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Roar Nevik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

06.10.2016 - HORDAFOR AS - Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet - Hordafor as - godkjenning av hordafor iii for avliving av fisk - vedtak om gebyr

Vi venter på at Roar Nevik skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/188370-003 U, datert 06.10.2016 - HORDAFOR AS - GODKJENNING AV HORDAFOR III FOR AVLIVING AV FISK - VEDTAK OM GEBYR

Dokumentet hører til saksnr 2016/188370 - HORDAFOR AS - Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    HORDAFOR AS GODKJENNING AV HORDAFOR III FOR AVLIVING AV FISK VEDTAK OM GEBYR.PDF.pdf

    119K Download View as HTML

Svar på innsynshenvendelse av 30.10.2018 - Saksnr: 2016/188370

Vi viser til din henvendelse av 30.10.2018 der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2016/188370-003.  

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

 

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
2016/188370-003

Med vennlig hilsen

Unni Karin Grønstad
Mattilsynet, Region Sør og Vest

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Roar Nevik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.