Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Eli Åsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

06.04.2014 - Kristiansand Dyreklinikk - Klage på veterinær ***** ***** ***** - Klage på utsettelse av besvarelse fra ***** ***** *****

Vi venter på at Eli Åsen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/50207-006 I, datert 06.04.2014 - Klage på utsettelse av besvarelse fra ***** ***** *****

Dokumentet hører til saksnr 2014/50207 - Kristiansand Dyreklinikk - Klage på veterinær ***** ***** *****.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Avslag på innsynshenvendelse av 14.01.2018 - Saksnr: 2014/50207

Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:
2014/50207-006

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er
offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.
Dokumentet med saksnr. 2014/50207-006 inneholder opplysninger om
personlige forhold. Dette er taushetsbelagte opplysninger som vi har plikt
til å hindre at andre får adgang til, jf. forvaltningsloven § 13 første
ledd nr. 1. Vi kan derfor ikke gi deg innsyn i dette.
Vi har vurdert å gi deg innsyn i resten av dokumentet, men har kommet til
at de taushetsbelagte opplysningene utgjør den vesentligste delen av
dokumentet, jf. offentleglova § 12 bokstav c.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd. En eventuell klage sender du til Mattilsynet, avdeling Agder,
Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal

E-post: [2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no  [4]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Eli Åsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.