06.03.2018 - Vestre Slidre kommune - Brakastølen 2 - Vaset - Reguleringsarbeid - Varsel om oppstart av planarbeid - Brakastølen 2 - Vaset

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/57293-001, datert 06.03.2018 - Varsel om oppstart av planarbeid - Brakastølen 2 - Vaset

Dokumentet hører til saksnr 2018/57293 - Vestre Slidre kommune - Brakastølen 2 - Vaset - Reguleringsarbeid.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Eldrid Halla, Mattilsynet

7 Attachments

Hei!

 

Oversender følgende dokument saksnummer 2018/ 57293 journalpostnummer 1,
 bestilt 06082018.

Dokumentene ligger også på kommunens hjemmeside.

 

 

Eldrid Halla

Inspektør

Mattilsynet, seksjon mat, avdeling Mjøsområdet

 

Telefon: 22778317/99614649

Besøksadresse: Nortura Rudshøgda

 

 

Felles postadresse: Mattilsynet, seksjon mat avdeling Mjøsområdet, felles
postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/