05.12.2013 - Siw A. Lundquist - Bekymringsmelding - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med dyr

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

SIW ANNICHEN LUNDQUIST

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2013/242885-002 U, datert 05.12.2013 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med dyr

Dokumentet hører til saksnr 2013/242885 - Siw A. Lundquist - Bekymringsmelding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

FORELØPIG SVAR PÅ HENVENDELSE OM INNSYN

 

Vi viser til din henvendelse av 25.09.18 der du ber om innsyn i dokument
2013/242885-002.

 

Det vil ta litt tid å vurdere denne henvendelsen, men vi vil svare deg så
snart som mulig og forhåpentligvis innen 14 dager.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ann-Kristin Alfnes Hagen

Mattilsynet, team innsyn, Region Midt

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: SIW ANNICHEN LUNDQUIST <[1][Innsyns-e-postadresse #1364]>

Sendt: tirsdag 25. september 2018 21:10

Til: Postmottak <[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 05.12.2013 - Siw A. Lundquist -
Bekymringsmelding - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med dyr

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2013/242885-002 U, datert 05.12.2013 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK -
Etter tilsyn med dyr

 

Dokumentet hører til saksnr 2013/242885 - Siw A. Lundquist -
Bekymringsmelding.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1364]

 

Er  [4][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1364]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1364]
4. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 25092018 der du ber om innsyn i følgende
dokument:

Saksnr: 2013/242885-002

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn i dokument 2013/242885-002. Hjemmelen for
beslutningen er offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd
nr. 1.
Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokument 2013/242885-002 inneholder opplysninger om personlige forhold.
Dette er taushetsbelagte opplysninger som vi har plikt til å hindre at
andre får adgang til, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Vi kan
derfor ikke gi deg innsyn i dette.
Vi har vurdert å gi deg innsyn i resten av dokumentet, men har kommet til
at de taushetsbelagte opplysningene utgjør den vesentligste delen av
dokumentet, jf. offentleglova § 12 bokstav c.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker. Vi viser
til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29 første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet, region midt, Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Vedlegg:
Klageskjema

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ann-Kristin Alfnes Hagen

Mattilsynet, team innsyn, Region Midt

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: SIW ANNICHEN LUNDQUIST <[2][Innsyns-e-postadresse #1364]>

Sendt: tirsdag 25. september 2018 21:10

Til: Postmottak <[3][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 05.12.2013 - Siw A. Lundquist -
Bekymringsmelding - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med dyr

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2013/242885-002 U, datert 05.12.2013 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK -
Etter tilsyn med dyr

 

Dokumentet hører til saksnr 2013/242885 - Siw A. Lundquist -
Bekymringsmelding.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1364]
3. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]