Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Julia Horn, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

05.11.2014 - ***** ***** - ***** ***** ***** - Klage på veterinær - Bekymringsmelding - Varsel om at ***** XXXX-NAME-XXXX kopi av røntgenbilder og pasientdata slik loven krever

Vi venter på at Julia Horn skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/87324-025, datert 05.11.2014 - Bekymringsmelding - Varsel om at ***** XXXX-NAME-XXXX kopi av røntgenbilder og pasientdata slik loven krever

Dokumentet hører til saksnr 2014/87324 - ***** ***** - ***** ***** ***** - Klage på veterinær.

Tanja Alexandra Gesa Birkely, Mattilsynet

 

 

FORELØPIG SVAR PÅ HENVENDELSE OM INNSYN

 

Vi viser til din henvendelse av 03.06.19 der du ber om innsyn i følgende
dokument: 2014/87324 dok 25

 

 

Vi vil svare deg så snart som mulig og senest innen uke 24.

 

Med vennlig hilsen

 

Tanja Birkely

førstekonsulent

Mattilsynet, avdeling Oslo, Asker og Bærum, seksjon fellestjenester

Tel. 22 77 88 63

Moerveien 12, 1430 Ås

 

Felles postadresse: Mattilsynet, avdeling Oslo, Asker og Bærum, felles
postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no   [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Tanja Alexandra Gesa Birkely, Mattilsynet

MATTILSYNET AVSLÅR INNSYNSKRAVET

 

Vi viser til henvendelsen din av 03.06.2019 der du ber om innsyn i dette
dokumentet 2014/87324-25

 

Beslutning

Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er 

o offentleglova § 24 andre ledd første punktum.

 

Grunnlaget for beslutningen

Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

 

 

Dokumentet/dokumentene med saksnr. 2014/87324-25 er mottatt fra en
privatperson og gjelder mulige lovbrudd. Dette er opplysninger vi kan
avslå innsyn i, jf. offentleglova § 24 andre ledd første punktum.

 

Vi har vurdert om dokumentet/dokumentene likevel skal offentliggjøres i
samsvar med offentleglova § 11, men finner at behovet for unntak fra
offentlighet i dette tilfellet veier tyngre enn hensynet til å gi innsyn.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Tanja Birkely

førstekonsulent

Mattilsynet, avdeling Oslo, Asker og Bærum, seksjon fellestjenester

Tel. 22 77 88 63

Sundtkvartalet, Lakkegt. 53, 0135 Oslo

 

Felles postadresse: Mattilsynet, avdeling Oslo, Asker og Bærum, felles
postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no   [3]www.matportalen.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Julia Horn, vennligst logg inn og gi alle beskjed.