04.09.2015 - Publikumshenvendelser 2/2015 - Avdeling Oslo Asker og Bærum - Import av hundekjøtt

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2015/140521-283 U, datert 04.09.2015 - Import av hundekjøtt

Dokumentet hører til saksnr 2015/140521 - Publikumshenvendelser 2/2015 - Avdeling Oslo Asker og Bærum.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Torunn Solbraa Ramos, Mattilsynet

1 Attachment

Hei,

Viser til din henvendelse av 05.01.2018. Du gis herved innsyn i vedlagte dokument, 2015/140521-283.

Med vennlig hilsen
 
Torunn Solbraa Ramos
Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
 
Telefon: 22 40 00 00 / 22 77 89 76
Besøksadresse: Lakkegata 53, Oslo
Felles postadresse: Mattilsynet, distriktskontoret for Oslo, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Johan Solberg [mailto:[Innsyns-e-postadresse #648]]
Sendt: fredag 5. januar 2018 06:27
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 04.09.2015 - Publikumshenvendelser 2/2015 - Avdeling Oslo Asker og Bærum - Import av hundekjøtt

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2015/140521-283 U, datert 04.09.2015 - Import av hundekjøtt

Dokumentet hører til saksnr 2015/140521 - Publikumshenvendelser 2/2015 - Avdeling Oslo Asker og Bærum.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #648]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------