Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Lene Takvam, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

03.05.2017 - MONS ELTON - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med produksjon av brie

Vi venter på at Lene Takvam skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/73900-001 U, datert 03.05.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER TILSYN MED PRODUKSJON AV BRIE

Dokumentet hører til saksnr 2017/73900 - MONS ELTON - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Grethe Sandvold Østlie, Mattilsynet

11 Attachments

 

Hei!

Dere har bestilt 6 dokumenter fra samme sak, 2017/73900. Jeg velger å
sende vedtaket med dokumentene kun til denne e-postadressen:

[1][epostadresse]       

 

Med vennlig hilsen

 

Grethe Sandvold Østlie

Seniorkonsulent/koordinator dokumentteam Øst

Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet

 

Telefon 22 77 81 72

Besøksadresse: Holsetgata 22, Hamar

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[3]www.mattilsynet.no [4]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Lene Takvam, vennligst logg inn og gi alle beskjed.