Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Cedrik Fonn Skåre, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

02.02.2018 - LERØY MIDT AS AVD KRISTIANSUND - Saksbehandling - Oppheving av båndlegging på grunn av mistanke om ILA- Høybuvika og Naustneset

Vi venter på at Cedrik Fonn Skåre skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Cedrik Fonn Skåre

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/29630-002, datert 02.02.2018 - Oppheving av båndlegging på grunn av mistanke om ILA- Høybuvika og Naustneset

Dokumentet hører til saksnr 2018/29630 - LERØY MIDT AS AVD KRISTIANSUND - Saksbehandling.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette
dokumentet fra region midt:

2018/29630-002, datert 02.02.2018 - Oppheving av båndlegging på grunn av
mistanke om ILA- Høybuvika og Naustneset.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.
Vedlegg
2018/29630-002

 

Med vennlig hilsen

Gerd Lundsaunet

seniorkonsulent

Mattilsynet, team innsyn, region midt

Telefon: 22 77 91 76 / [mobilnummer]

Besøksadresse: Hamnegata 22, 7714 Steinkjer

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Midt, RD stab, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  [2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Cedrik Fonn Skåre, vennligst logg inn og gi alle beskjed.