02.02.2016 - TRØSVIK GÅRD V/AUDUN ØYGARD - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med produksjon av rakfisk.

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/14119-001 U, datert 02.02.2016 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED PRODUKSJON AV RAKFISK.

Dokumentet hører til saksnr 2016/14119 - TRØSVIK GÅRD V/AUDUN ØYGARD - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

2 Attachments

  • Attachment

    Mimes Br nn V Mads Prestegard Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn svar p anmodning om dokumentinnsyn 11012018.PDF.pdf

    162K Download View as HTML

  • Attachment

    TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER TILSYN MED PRODUKSJON AV RAKFISK..pdf

    97K Download View as HTML

 

 

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.01.2018

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/