Videresendingsregler for epost

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Hallvard Nygård

Kjære Rogaland fylkeskommune,

Etter Offentleglova §9 søker jeg innsyn i videresendingsregler for epost hos Fylkeskommunen for politikere og ansatte. Gjelder domene rogfk.no eller annet som benyttes av politikere og ansatte.

Disse reglene er lagret i en database driftet av Fylkeskommunen ("elektronisk lagra i databasane til organet") og IT-personell, eventuelt compliance officer, med korrekt tilgang kan hente ut disse opplysningene ("samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåta").

Dette gjelder primært regler lagret sentralt i Office 365/Exchange. Sekundært regler lagret i Outlook.

Datasettet kan overleves som JSON, XML, Excel eller lignende. Det må være maskinlesbart.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost RFK, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest
og behandlet så snart som mulig.

 

Rogaland fylkeskommune har motteke e-posten din. Førespurnaden vert
handsama snarast mogeleg.

The County of Rogaland has received your e-mail. We will read it and take
required action as soon as possible.

--------------------------------------------------------------------------

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt
avsender, og slett e-posten.

firmapost@rogfk.no, Rogaland fylkeskommune

2 Attachments

Vår ref 2019/32228

Vennlig hilsen
Klara Augestad | saksbehandler
e-post: [epostadresse]

Firmapost RFK, Rogaland fylkeskommune

Svar er blitt sendt fra vårt sak/arkiv system.
Mvh Klara Augestad

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2087]>
Sendt: mandag 29. juli 2019 12:34
Til: Firmapost RFK <[Rogaland fylkeskommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Videresendingsregler for epost

Kjære Rogaland fylkeskommune,

Etter Offentleglova §9 søker jeg innsyn i videresendingsregler for epost hos Fylkeskommunen for politikere og ansatte. Gjelder domene rogfk.no eller annet som benyttes av politikere og ansatte.

Disse reglene er lagret i en database driftet av Fylkeskommunen ("elektronisk lagra i databasane til organet") og IT-personell, eventuelt compliance officer, med korrekt tilgang kan hente ut disse opplysningene ("samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåta").

Dette gjelder primært regler lagret sentralt i Office 365/Exchange. Sekundært regler lagret i Outlook.

Datasettet kan overleves som JSON, XML, Excel eller lignende. Det må være maskinlesbart.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2087]

Er [Rogaland fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Rogaland fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

________________________________

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.

Hallvard Nygård

Kjære Firmapost RFK,

Svaret inneholder ikke det jeg spør etter. Dette er en rutine for epost, ikke videresendingregler satt opp i epostsystemet.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost RFK, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest
og behandlet så snart som mulig.

 

Rogaland fylkeskommune har motteke e-posten din. Førespurnaden vert
handsama snarast mogeleg.

The County of Rogaland has received your e-mail. We will read it and take
required action as soon as possible.

--------------------------------------------------------------------------

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt
avsender, og slett e-posten.

firmapost@rogfk.no, Rogaland fylkeskommune

3 Attachments

Vår ref 2019/32228

Vennlig hilsen
Klara Augestad | saksbehandler
e-post: [epostadresse]

Kjære [email address],

Takk!

Kan dere sende over en versjon hvor dere indikerer hvilke opplysninger som er sladdet?
Det er mange tomme felt, men jeg vet ikke hvilke som er sladdet og hvilke som er tomme fra systemet. Kan dere sladde delen før @ i stedet for å ta bort hele?

Eksempel:
Postboksen [email address]
har følgende regler:
Name : Agresso
Identity :
RedirectTo :
ForwardTo :
ForwardAsAttachmentTo :

(Jeg byttet ut navnet med 'xxxx')

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost RFK, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest
og behandlet så snart som mulig.

 

Rogaland fylkeskommune har motteke e-posten din. Førespurnaden vert
handsama snarast mogeleg.

The County of Rogaland has received your e-mail. We will read it and take
required action as soon as possible.

--------------------------------------------------------------------------

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt
avsender, og slett e-posten.

firmapost@rogfk.no, Rogaland fylkeskommune

3 Attachments

Vår ref 2019/32228

Vennlig hilsen
Klara Augestad | saksbehandler
e-post: [epostadresse]

Kjære [email address],

"Ny innboksinnstillinger sladdet.pdf" ser ut til å være en utskrift av et regneark. Kan det sendes på en måte slik at linjene kommer på samme side? Nå er det flersidige og innholdet (linjene) går over flere sider. Oversendelse av regneark er fint.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost RFK, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest
og behandlet så snart som mulig.

 

Rogaland fylkeskommune har motteke e-posten din. Førespurnaden vert
handsama snarast mogeleg.

The County of Rogaland has received your e-mail. We will read it and take
required action as soon as possible.

--------------------------------------------------------------------------

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt
avsender, og slett e-posten.

firmapost@rogfk.no, Rogaland fylkeskommune

1 Attachment

  • Attachment

    Innsyn e post reglement for politikere og ansatte anmodning om endret filformat.pdf

    93K Download View as HTML

Vår ref 2019/32228

Vennlig hilsen
Klara Augestad | saksbehandler
e-post: [email address]

Kjære Rogaland fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Rogaland fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Videresendingsregler for epost».

Dokumentet "Ny innboksinnstillinger sladdet.pdf" er uleselig. Det er trolig hetet fra et regneark og splittet ut på mange sider. Det går ikke an å se hvilken informasjon som hører til hvilken epostadresse fra side 9 og utover. Dokumentet ble mottatt 5. august 2019.

Jeg har derfor ikke kunne vurdere om forespørselen er besvart. Ønsker at det overnevnte problemstillingen videresendes til klageinstans og at det blir gitt ny klagefrist etter at dokumentene er overlevert i leselig stand.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/videre...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Firmapost RFK, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest
og behandlet så snart som mulig.

 

Rogaland fylkeskommune har motteke e-posten din. Førespurnaden vert
handsama snarast mogeleg.

The County of Rogaland has received your e-mail. We will read it and take
required action as soon as possible.

--------------------------------------------------------------------------

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt
avsender, og slett e-posten.

Rogaland.fk.noreply@evry.com,

3 Attachments

Vår ref 2019/32228

Vennlig hilsen
Klara Augestad | saksbehandler
e-post: [epostadresse]