Verdens Gang (VG) - krav om innsyn i stillingsstruktur og lønnsdata i NFD

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/3149.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak NFD,

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

1 Attachment

Krav om innsyn i dokument 1 i sak 18/3149 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet

1 Attachment

Krav om innsyn i dokument 2 i sak 18/3149 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Jeg vil ha svaret dere har sendt VG og tilhørende dokumenter, selv om det kanskje ikke er journalført ennå. Kunne jeg fått det?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak NFD,

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

1 Attachment

Krav om innsyn i dokument 4 i sak 18/3149 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet

2 Attachments

Krav om innsyn i dokument 3 i sak 18/3149 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet