Verdens Gang (VG) - anmodning om nærmere begrunnelse for avslag på krav om innsyn i næringsministerens kalender

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Ber om innsyn i sak 2016/4005 dokument nummer 57 og eventuelle nyere dokumenter i saken som ennå ikke er journalført.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak NFD,

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

1 Attachment

Krav om innsyn i dokument 57 i sak 16/4005 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet