Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2018/17589, Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Dere har ikke besvart denne på en uke. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold og senest etter 5 virkedager.

Vennligst sendt min klage videre til klageinstans dersom dere ikke tar den til følge.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)».

Dere har ikke besvart min henvendelse. Vennligst oversend min klage til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsel...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/varsel...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Christian Tønnevold,

Hei,
Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4.

Innsyn i saken innvilges.

Med Vennlig Hilsen,

Stavanger Parkeringsselskap KF

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1581]>
Sendt: søndag 9. juni 2019 10:05
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1581]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Christian Tønnevold,

2 Attachments

Hei,
Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4.

Innsyn i saken innvilges.

Med Vennlig Hilsen,

Stavanger Parkeringsselskap KF

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1581]>
Sendt: søndag 9. juni 2019 10:05
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Varsel - Overprøving av vedtak i Parkeringsklagenemnda - Avskjermet, sak (2018/17589)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1581]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------