Valgprotokoll 2019, Vestby kommune

Ventar på klagehandsaming hos Vestby kommune.

Kjære Vestby kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Vestby kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Vestby kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?

Postkasse Vestby kommune, Vestby kommune

1 Attachment

 

Takk for din henvendelse.

Denne kvitteringen bekrefter at din e-post er mottatt av
[1][Vestby kommune henvendelses-e-postadresse], Vestby kommunes sentrale postmottak.

Henvendelsen blir sendt videre til riktig avdeling i kommunen for
behandling. Behandlingstid kan variere, men du skal ha hørt fra oss innen
fire uker etter at din henvendelse er mottatt, jamfør Forvaltningsloven §
11 a. Vi gjør samtidig oppmerksom på at alle henvendelser som er gjenstand
for saksbehandling blir registrert i vårt sak- og arkivsystem og publisert
på offentlig journal.

Vi anbefaler ikke at du sender sensitiv eller taushetsbelagt informasjon
per e-post siden dette ikke er et sikkert kommunikasjonsmiddel. Les mer om
dette på Datatilsynets hjemmesider: [2]https://www.datatilsynet.no/.
E-poster som inneholder sensitive opplysninger vil bli skjermet på
offentlig journal.

 

Med hilsen

Vestby kommune, Fellestjenesten

Tlf: 64 98 01 00
E-post: [3][Vestby kommune henvendelses-e-postadresse]

[4]cid:image001.png@01D2EF26.4AF28850
Vestby kommune
Rådhusgata 1, 1540 Vestby
Pb 144, 1541 Vestby

[5]Vestby kommune - [6]Facebook - [7]LinkedIn
Vær oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse.
Både inngående og utgående e-post blir vurdert for evt.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Vestby kommune henvendelses-e-postadresse]
2. https://www.datatilsynet.no/
3. mailto:[Vestby kommune henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.vestby.kommune.no/
6. https://www.facebook.com/pages/Vestby-ko...
7. https://www.linkedin.com/company/3112424...

Kjære Vestby kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Vestby kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Vestby kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse Vestby kommune, Vestby kommune

1 Attachment

 

Takk for din henvendelse.

Denne kvitteringen bekrefter at din e-post er mottatt av
[1][Vestby kommune henvendelses-e-postadresse], Vestby kommunes sentrale postmottak.

Henvendelsen blir sendt videre til riktig avdeling i kommunen for
behandling. Behandlingstid kan variere, men du skal ha hørt fra oss innen
fire uker etter at din henvendelse er mottatt, jamfør Forvaltningsloven §
11 a. Vi gjør samtidig oppmerksom på at alle henvendelser som er gjenstand
for saksbehandling blir registrert i vårt sak- og arkivsystem og publisert
på offentlig journal.

Vi anbefaler ikke at du sender sensitiv eller taushetsbelagt informasjon
per e-post siden dette ikke er et sikkert kommunikasjonsmiddel. Les mer om
dette på Datatilsynets hjemmesider: [2]https://www.datatilsynet.no/.
E-poster som inneholder sensitive opplysninger vil bli skjermet på
offentlig journal.

 

Med hilsen

Vestby kommune, Fellestjenesten

Tlf: 64 98 01 00
E-post: [3][Vestby kommune henvendelses-e-postadresse]

[4]cid:image001.png@01D2EF26.4AF28850
Vestby kommune
Rådhusgata 1, 1540 Vestby
Pb 144, 1541 Vestby

[5]Vestby kommune - [6]Facebook - [7]LinkedIn
Vær oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse.
Både inngående og utgående e-post blir vurdert for evt.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Vestby kommune henvendelses-e-postadresse]
2. https://www.datatilsynet.no/
3. mailto:[Vestby kommune henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.vestby.kommune.no/
6. https://www.facebook.com/pages/Vestby-ko...
7. https://www.linkedin.com/company/3112424...