Valgprotokoll 2019, Strand kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Strand kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Strand kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Strand kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Strand kommune

Hei

Din henvendelse er mottatt av postmottaket i Strand kommune.
 
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.
 
Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Vennlig hilsen
Strand kommune
Personal- og dokumentavdelingen

Tlf. 51 74 30 00
[Strand kommune henvendelses-e-postadresse]
[1]www.strand.kommune.no
 

References

Visible links
1. http://www.strand.kommune.no/

Kjære Strand kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Strand kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Strand kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Strand kommune

Hei

Din henvendelse er mottatt av postmottaket i Strand kommune.
 
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.
 
Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Vennlig hilsen
Strand kommune
Personal- og dokumentavdelingen

Tlf. 51 74 30 00
[Strand kommune henvendelses-e-postadresse]
[1]www.strand.kommune.no
 

References

Visible links
1. http://www.strand.kommune.no/

Kristin Spørkel Gjerde, Strand kommune

3 Attachments

 

ArkivReferanse:#09f7627778d449e2bec084ddafcab3052019000138#ACOS.WEBSAK#