Valgprotokoll 2019, Stange kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Stange kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Stange kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Stange kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Kjære Stange kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stange kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Stange kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post Stange, Stange kommune

Vi har mottatt Deres henvendelse, og den vil bli registrert for videre saksbehandling.
Henvendelsen vil bli behandlet på samme måte som tilsvarende papirdokumenter.

Med vennlig hilsen
Sentralarkivet i Stange kommune

----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2156]>
Sendt: 4. oktober 2019 23:41
Til: Post Stange <[Stange kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Stange kommune

Kjære Stange kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stange kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Stange kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2156]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Ann-Helen Hoberg Lysgaard, Stange kommune

Viser til innsynskrav.

 

Du finner valgprotokoll på møtekalenderen til Stange kommune. Valgstyret
11. september. Under vedlegg ligger undertegnet protokoll. Se vedlegg:

 

 

[1]https://innsyn.stange.kommune.no/motekal...

 

Mvh.
Ann-Helen Lysgaard

Stange kommune

References

Visible links
1. https://innsyn.stange.kommune.no/motekal...

Kjære Ann-Helen Hoberg Lysgaard,

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ann-Helen Hoberg Lysgaard, Stange kommune

1 Attachment

Vedlagt følger møtebok.

Mvh. Ann-Helen Lysgaard

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2156]>
Sendt: 7. oktober 2019 18:54
Til: Ann-Helen Hoberg Lysgaard <[epostadresse]>
Emne: Re: vedr innsyn

Kjære Ann-Helen Hoberg Lysgaard,

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Ann-Helen Hoberg Lysgaard,

Takk!
Den ser bra ut. Har du fylkestingsvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ann-Helen Hoberg Lysgaard, Stange kommune

1 Attachment

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2156]>
Sendt: 11. oktober 2019 17:36
Til: Ann-Helen Hoberg Lysgaard <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: vedr innsyn

Kjære Ann-Helen Hoberg Lysgaard,

Takk!
Den ser bra ut. Har du fylkestingsvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon