Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Hallvard Nygård, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Valgprotokoll 2019, Rygge kommune

Vi ventar på at Hallvard Nygård skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Rygge kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Rygge kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Rygge kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Rygge kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-postadressen [Rygge kommune henvendelses-e-postadresse]
Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette virksomhet i kommunen.

Tenk personvern! Vi besvarer personsensitive henvendelser kun pr brev.
Husk at e-post du sender til Rygge kommune kan være offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter Offentleglovas regler.

We confirm the reception of your e-mail to [Rygge kommune henvendelses-e-postadresse].
Your e-mail will be forwarded to the person or department in question and answered as soon as possible.

Med vennlig hilsen

Rygge kommune
Larkollveien 9
1570 Dilling

Tlf. +47 69 26 43 00

Kjære Rygge kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Rygge kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Rygge kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Rygge kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-postadressen [Rygge kommune henvendelses-e-postadresse]
Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette virksomhet i kommunen.

Tenk personvern! Vi besvarer personsensitive henvendelser kun pr brev.
Husk at e-post du sender til Rygge kommune kan være offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter Offentleglovas regler.

We confirm the reception of your e-mail to [Rygge kommune henvendelses-e-postadresse].
Your e-mail will be forwarded to the person or department in question and answered as soon as possible.

Med vennlig hilsen

Rygge kommune
Larkollveien 9
1570 Dilling

Tlf. +47 69 26 43 00

Anne Mona Binde, Rygge kommune

2 Attachments

Hei!

 

Viser til innsynsbegjæring valgprotokoll 2019 Rygge kommune.

 

Moss kommune og Rygge kommune gjennomførte felles valg til nye Moss
kommune (kommune nr. 3002). Vi svarer derfor med å oversende protokoll for
Moss kommune.

 

Svar på spørsmål:

1.      Foreløpig opptelling ble manuelt gjennomført (opptelling ute på
valglokalene)

2.      Endelig opptelling ble gjennomført ved bruk av dataprogram og
skanning sentralt i kommunen

3.      Antall opptellinger – 16 manuelle tellinger og 18 maskinelle
tellinger:

- Forhåndsstemmer – foreløpige            manuelt (1 telling) og maskinelt
(2 tellinger gjennomført grunnet avvik fra manuell telling)

- Valgtingsstemmer                                   manuelt (1 telling)
og maskinelt (1) i 13 kretser

- Stemmer i særskilt omslag                    manuelt (1 telling) og
maskinelt (1 telling)

- Forhåndsstemmer – sent innkomne/  manuelt (1 telling) og maskinelt (2
tellinger gjennomført grunnet avvik fra manuell telling)

stemmer lagt til side

 

 

Vennlig hilsen

 

Anne-Mona Binde

konsulent

 

 

Anne Mona Binde, Rygge kommune

2 Attachments

  • Attachment

    3002 Moss kommune fylkestingsvalget 2019 protokoll for valgstyret.docx.pdf

    157K Download View as HTML

  • Attachment

    3002 Moss kommune fylkestingsvalget 2019 protokoll for valgstyret.docx

    1.4M Download View as HTML

Hei!

 

Viser til innsynsbegjæring valgprotokoll 2019 Rygge kommune.

 

Moss kommune og Rygge kommune gjennomførte felles valg til nye Moss
kommune (kommune nr. 3002). Vi svarer derfor med å oversende protokoll for
Moss kommune.

Denne forsendelsen gjelder fylkestingsvalget.

 

Svar på spørsmål:

1.      Foreløpig opptelling ble manuelt gjennomført (opptelling ute på
valglokalene)

2.      Endelig opptelling ble gjennomført ved bruk av dataprogram og
skanning sentralt i kommunen

3.      Antall opptellinger – 16 manuelle tellinger og 18 maskinelle
tellinger:

- Forhåndsstemmer – foreløpige            manuelt (1 telling) og maskinelt
(1 telling)

- Valgtingsstemmer                                   manuelt (1 telling)
og maskinelt (1) i 12 kretser og maskinelt (2 tellinger gjennomført i 1
krets grunnet avvik fra manuell telling)

- Stemmer i særskilt omslag                    manuelt (1 telling) og
maskinelt (1 telling)

- Forhåndsstemmer – sent innkomne/  manuelt (1 telling) og maskinelt (2
tellinger gjennomført grunnet avvik fra manuell telling)

stemmer lagt til side

 

 

Vennlig hilsen

 

Anne-Mona Binde

konsulent

 

 

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Hallvard Nygård, ver venleg og logg inn og gje alle melding.