Valgprotokoll 2019, Råde kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Råde kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Råde kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Råde kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak Råde kommune, Råde kommune

Hei
Vi takker for og bekrefter å ha mottatt din henvendelse til Råde kommune.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.

We confirm to have received your e-mail to Råde kommune.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
Om det skulle være av interesse kan du lese vår [1]Personvernerklæring.

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Råde kommune
[2]https://www.rade.kommune.no/for-innbygge...

References

Visible links
1. https://www.rade.kommune.no/nyheter/pers...
2. https://www.rade.kommune.no/for-innbygge...

Kjære Råde kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Råde kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Råde kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Nina Johansen, Råde kommune

2 Attachments

Hei.

Viser til din henvendelse vedrørende innsyn i valgprotokoll  fra Råde
kommune. I eposten din forklarer du at du ønsker en maskinlesbar
protokoll, ikke innskannet. Dette er fordi du skal lese ut data av
protokollen.

Valgprotokoll fra valget produseres i elektronisk valgadministrativt
system (EVA), som er valgdirektoratets system. Alle data fra opptelling
legges inn i dette systemet, og vi kan hente ut protokoll når valget er
ferdig. Vi kan imidlertid kun hente ut PDF dokumenter fra dette systemet.
Ønsker du annen type dokument må du henvende deg til valgdirektoratet.

 

Du finner for øvrig protokollene på våre nettsider: [1]www.rade.kommune.no
under boksen «Valg 2019».

 

Så til spørsmålene dine:

1.       Foreløpig opptelling ble utført i hht. valgforskriftens § 37a,
manuell telling. 

2.       Endelig opptelling ble gjort gjennom elektronisk
valgadministrativt system (EVA)

3.       Vi hadde 1 foreløpig telling for hver kategori og 1 endelig
telling for hver kategori.

4.       Her er det ikke noe å tilføye.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Nina Johansen

Rådgiver

Politisk sekretariat

 

Stab - kompetanse og utvikling

Telefon 90622526

[2]www.rade.kommune.no

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.rade.kommune.no/
2. mailto:[epostadresse]

Kjære Nina Johansen,

Det er PDF-ene jeg er ute etter. Jeg har et program som henter ut tall fra disse. Må være "originale" direkte fra EVA admin for at det skal virke.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Nina Johansen, Råde kommune

1 Attachment

Hei igjen.
Da vedlegger jeg protokoll hentet ut av Eva admin.

Med vennlig hilsen

Nina Johansen
Rådgiver
Politisk sekretariat

Stab - kompetanse og utvikling
Telefon 90622526
www.rade.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2211]>
Sendt: torsdag 10. oktober 2019 23.16
Til: Nina Johansen <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn valgprotokoll 2019, Råde kommune

Kjære Nina Johansen,

Det er PDF-ene jeg er ute etter. Jeg har et program som henter ut tall fra disse. Må være "originale" direkte fra EVA admin for at det skal virke.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Nina Johansen,

Takk!
Har du fylkesvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Nina Johansen, Råde kommune

1 Attachment

Beklager, her er fylkestinget også.

Med vennlig hilsen

Nina Johansen
Rådgiver
Politisk sekretariat

Stab - kompetanse og utvikling
Telefon 90622526
www.rade.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2211]>
Sendt: fredag 11. oktober 2019 08.20
Til: Nina Johansen <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsyn valgprotokoll 2019, Råde kommune

Kjære Nina Johansen,

Takk!
Har du fylkesvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Nina Johansen,

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård