Valgprotokoll 2019, Oppdal kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Oppdal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Oppdal kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Oppdal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Gerd S. Måren, Oppdal kommune

4 Attachments

 

Med vennlig hilsen

Gerd S. Måren
Leder 72401105
Post, arkiv og sekretariat 91732738
Stab og støtte [2]E-post
Oppdal kommune [3]Hjemmeside
[4]Facebook
[1]Oppdal Kommune

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. https://www.oppdal.kommune.no/
4. https://www.facebook.com/Oppdal-Kommune-...

Kjære Gerd S. Måren,

Takk for svar!

PDFene med valgprotokoll er skannet og signert. Det er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Gerd S. Måren, Oppdal kommune

2 Attachments

Hei
Vedlagt følger usignerte møtebøker.

Med vennlig hilsen

Gerd S. Måren
Leder
Post, arkiv og sekretariat
Stab og støtte
Oppdal kommune

72401105
91732738

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2192]>
Sendt: fredag 27. september 2019 21.19
Til: Gerd S. Måren <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar på innsyn etter Offentleglova - valgprotokoll 2019, Oppdal kommune

Kjære Gerd S. Måren,

Takk for svar!

PDFene med valgprotokoll er skannet og signert. Det er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon