Valgprotokoll 2019, Odda kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Odda kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Odda kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Odda kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak e-post, Odda kommune

Dette er ei automatisk stadfesting om at Odda kommune har motteke e-posten
din.  
E-post vert opna kvardagar frå kl. 07.30-15.00.
Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.
Venleg helsing
Odda kommune
[1][epostadresse]
[2]www.odda.no
Både inngåande og utgåande e-post vert journalført i kommunen sitt sak- og
arkivsystem, dersom det er saksrelatert eller har verdi som
dokumentasjon. 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.odda.no/

Turid Nå, Odda kommune

Hei. 
Viser til din forespørsel om innsyn i valgprotokoller som er stilet til
Odda kommune.
Odda kommune slår seg sammen med Jondal kommune og Ullensvang herad til
Ullensvang kommune fra 2020 .
Valgprotokollene for Ullensvang kommune ligger vedlagt i PDF-format.
Svar på dine spørsmål har jeg lagt til pr. punkt.
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?         
   Manuell telling
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?           
   Elektronisk opptelling
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?           
       En foreløpig og en endelig  telling for alle opptellingskategorier
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført
(manuelt/data?) og hvorfor ble de utført? 
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver
enkelt krets.
[1][IMG][2] Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune...
[3][IMG][4] Valprotokoll-for-valstyret-i-Ullensvang-kommune...
Med venleg helsing
Turid Nå
arkivleiar
tlf. 90 10 64 16
[5]odda.kommune.no

vis sitert seksjon

Kjære Turid Nå,

Takk for svar!

Ser ikke ut som jeg har mottatt PDF-filene. Kan du prøve å sende på ny?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

1 Attachment

  • Attachment

    Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune Kommunestyrevalet 2019 L 1062262.pdf

    17.5M Download View as HTML

Hei.
Det kan se ut som jeg har problem med å få sende begge protokollene i samme forsendelse. Her får du først protokollen for Ullensvang kommune, så vil du få for fylket i neste e-post.

Mvh Turid Nå
Ullensvang kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2229]]
Sendt: 21. september 2019 22:22
Til: Turid Nå
Emne: Re: Fwd: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Odda kommune

Kjære Turid Nå,

Takk for svar!

Ser ikke ut som jeg har mottatt PDF-filene. Kan du prøve å sende på ny?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

1 Attachment

  • Attachment

    Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune Fylkestingsvalet 2019.pdf

    6.6M Download View as HTML

Og her følger protokollen for fylkestingsvalget.

Mvh Turid Nå
Ullensvang kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2229]]
Sendt: 21. september 2019 22:22
Til: Turid Nå
Emne: Re: Fwd: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Odda kommune

Kjære Turid Nå,

Takk for svar!

Ser ikke ut som jeg har mottatt PDF-filene. Kan du prøve å sende på ny?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Turid NÅ,

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Turid Nå, Odda kommune

Hei!
Eg er ikkje på kontoret i dag, men kontakt gjerne arkivtenesta dersom du
treng snarleg hjelp.
Mvh Turid Nå

--
Med venleg helsing
Turid Nå
arkivleiar
tlf. 90 10 64 16
[1]odda.kommune.no

References

Visible links
1. http://odda.kommune.no/

Anne Gerd Nysveen,

2 Attachments

Hei!
Vedlagt fylgjer valprotokollane for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
for Ullensvang kommune.
Med helsing
Anne Gerd Nysveen
ons. 2. okt. 2019 kl. 09:26 skrev Turid Nå <[1][epostadresse]>:

Med venleg helsing
Turid Nå
arkivleiar
tlf. 90 10 64 16
[2]odda.kommune.no

vis sitert seksjon