Valgprotokoll 2019, Narvik kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Narvik kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Narvik kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Narvik kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Narvik Kommune, Narvik kommune

Vi bekrefter å ha mottatt deres henvendelse via e-postadressen
[1][Narvik kommune henvendelses-e-postadresse].
Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette enhet
i
kommunen.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

Your e-mail has been received to
[2][epostadresse].
Your e-mail will be forwarded to the person or department in question.
Sensitive, confidential or personal information should not be sent by
E-Mail.

--------------------------------------------------------------------------

Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at
du tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.
Narvik kommune gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat
e-postadresse; både inngående og utgående epost blir vurdert for ev.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

References

Visible links
1. mailto:[Narvik kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[epostadresse]

Gro Monsen, Narvik kommune

Hei, på denne lenken finner du valgprotokollene som ligger tilgjengelig på
vår hjemmeside.
[1]https://www.nyenarvik.no/kommunestyre-og...
Til dine spørsmål og mine svar i blå skrift:

1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Manuelt

2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Maskinelt

3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt? Det ble
utført 1 manuell opptelling i alle kategorier, for følgende
kretser/tellekategorier ble det gjennomført 2 endelig tellinger, de
resterende 1.

Kommune valg:
Forhåndstemmer ordinære
Sent innkommende- / stemmer lagt til side
Valgting - krets Sentrum
Valgting - Krets Ankenes 
Valgting - Krets Ballangen
Fylkeskommune valg:
Forhåndstemmer ordinære
Valgting - krets Bjerkvik 
Valgting - krets Sentrum
Valgting - Krets Ankenes 
Valgting - Krets Kjøpsvik

4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført
(manuelt/data?) og hvorfor ble de utført? Alle foreløpige tellinger ble
utført manuelt, alle endelige maskinelt.

Årsaken for at det for noen kretsene/tellekategoriene ble gjennomført 2
endelig tellinger, er avvik mellom foreløpig og første endelige telling.

Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver
enkelt krets. 

--
Med vennlig hilsen
 
Gro Monsen
Leder for rådmannens stab
Enhet: Rådmann
Mobil: +47 959 85 437
Postadresse: Narvik kommune, Postboks 64, 8501 NARVIK
Besøksadresse: Rådhuset, 8. etg
Epost: [2][epostadresse]
Narvik kommune, Fakturamottak, postboks 8993, 7439 Trondheim
Org.nr. 959469059
 

--------------------------------------------------------------------------

Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at
du tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.
Narvik kommune gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat
e-postadresse; både inngående og utgående epost blir vurdert for ev.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

References

Visible links
1. https://www.nyenarvik.no/kommunestyre-og...
2. mailto:[epostadresse]

Kjære Gro Monsen,

Takk for svar!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Gro Monsen, Narvik kommune

Ok, ser på det i morgen!
tir. 24. sep. 2019 kl. 21:17 skrev Hallvard Nygård
<[1][Innsyns-e-postadresse #2194]>:

Kjære Gro Monsen,

Takk for svar!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare
PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i
database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter
Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Gro Monsen, Narvik kommune

2 Attachments

Da prøver jeg igjen :-))
tir. 24. sep. 2019 kl. 21:17 skrev Hallvard Nygård
<[1][Innsyns-e-postadresse #2194]>:

Kjære Gro Monsen,

Takk for svar!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare
PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i
database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter
Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Gro Monsen,

Takk! Disse ser bra ut!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Gro Monsen, Narvik kommune

Hei, får melding fra Tysfjord om at du ber om innsyn i deres
valgprotokoller.
Jeg gjør deg oppmerksom på at vi gjennomførte valget som om allerede ny
kommune var etablert. Dvs. at du fikk valgprotokollene for nye Narvik
kommune som består av Narvik, Ballangen og nord-østlige delen av Tysfjord.
Resten av Tysfjord går til nye Hamarøy kommune. 
fre. 27. sep. 2019 kl. 21:02 skrev Hallvard Nygård
<[1][Innsyns-e-postadresse #2194]>:

Kjære Gro Monsen,

Takk! Disse ser bra ut!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon