Valgprotokoll 2019, Nærøy kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Nærøy kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Nærøy kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Nærøy kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Eva Kristin Fuglmo Nubdal, Nærøy kommune

3 Attachments

 • Attachment

  image001.jpg

  3K Download

 • Attachment

  Fylkestingsvalget 2019 valgprotokoll for valgstyret i N r ysund kommune Tr ndelag fylke.pdf

  153K Download View as HTML

 • Attachment

  Kommunestyrevalget 2019 valgprotokoll for valgstyret i N r ysund kommune Tr ndelag fylke.pdf

  272K Download View as HTML

Svar på innsyn – valgprotokoll 2019 – Nærøysund kommune

 

1.       Vedlagt ligger valgprotokoll for kommunestyrevalget 2019 –
Nærøysund kommune (ikke underskrevet versjon)

2.       Vedlagt ligger valgprotokoll for fylkestingsvalget 2019 –
Nærøysund kommune (ikke underskrevet versjon)

 

1.       Foreløpig opptelling ble utført manuelt – for hånd

2.       Endelig opptelling ble utført med dataprogram

3.       se pkt. 4.

4.       Følgende tellinger ble foretatt:

·         Urnetelling – ute i alle kretser

·         Telling på skanner (kun telling – ikke skanning - sentralt) –
for sjekk av antall sedler fra urnetelling

·         Manuell foreløpig telling alle kategorier (ble talt og
kontroll-talt). Ble gjort 2 ganger for både kommunestyre- og
fylkestingsvalg pga at man ved første gangs manuell telling fikk avvik i
antall fra urnetelling.

·         Maskinell endeling telling alle kategorier – for
fylkestingssedler ble det foretatt 2 endelig tellinger da det var et avvik
i 1. gangs endelig telling pga. skanner hadde dratt inn flere sedler
samtidig (noen sedler var 3-delt og noen 2-delt)

 

[1]cid:image001.jpg@01CC46C7.BE58D230Nærøy Vennlig hilsen
kommune
                                              

Eva Kristin Fuglmo Nubdal

formannskapssekretær

Tlf. kontor: 74 38 27 25

[2][epostadresse]

[3]http://www.naroy.kommune.no/

 

 

References

Visible links
2. https://emea01.safelinks.protection.outl...
3. https://emea01.safelinks.protection.outl...