Valgprotokoll 2019, Asker kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Asker kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Asker kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Asker kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak Asker kommune, Asker kommune

Bekreftelse på mottatt e-post

Asker kommune bekrefter å ha mottatt din e-post.

Krever henvendelsen saksbehandling vil den bli journalført og sendt
saksbehandler for videre behandling.

Meldingen er generert automatisk, vennligst ikke svar på denne.

Med vennlig hilsen
Dokumentsenteret
Asker kommune

 

Kjære Asker kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Asker kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Asker kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Asker kommune, Asker kommune

Bekreftelse på mottatt e-post

Asker kommune bekrefter å ha mottatt din e-post.

Krever henvendelsen saksbehandling vil den bli journalført og sendt
saksbehandler for videre behandling.

Meldingen er generert automatisk, vennligst ikke svar på denne.

Med vennlig hilsen
Dokumentsenteret
Asker kommune

 

Rolf Brakstad, Asker kommune

2 Attachments

Hei, beklager sen tilbakemelding.

Se svar under i rødt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

R o l f   B r a k s t a d

Valgansvarlig

 

 

(  926 65 233 /  66 90 91 30 
*  Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker
8 [1]www.asker.kommune.no

[2]cid:image003.png@01D4C3A8.B2335E60

 

Fra: Hallvard Nygård [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #2240]]

Sendt: 18. september 2019 23:15

Til: Postmottak Asker kommune

Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Asker kommune

 

Kjære Asker kommune

 

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og
kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller
"Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke
innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data
fra den.

 

Søker altså innsyn i:

1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Asker kommune 2. Valgprotokoll
fylkestingsvalg 2019 - Asker kommune

Se vedlegg - 2 stk

 

Ønsker også svar på følgende:

1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

Foreløpig opptelling ble utført manuelt.

2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

Endelig opptelling ble utført med dataprogram

3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?

Maskinelt K-valg:

Ordinære forhånd: 1

Sent innkomne: 1

Valgtingsstemmer ordinære 17 kretser:

+------------------------------------------------------+
|01:1 |05:1 |09:2 |13:1 |17:1 |
|----------+----------+----------+----------+----------|
|02:2 |06:1 |10:2 |14:2 |  |
|----------+----------+----------+----------+----------|
|03:1 |07:2 |11:2 |15:3 |  |
|----------+----------+----------+----------+----------|
|04:1 |08:2 |12:1 |16:1 |  |
+------------------------------------------------------+

Stemmer i beredskapskonvolutt: 0

Stemmer i særskilt omslag: 1

 

Maskinelt F-valg:

Ordinære forhånd: 2

Sent innkomne: 1

Valgtingsstemmer ordinære 17 kretser:

+-----------------------------------------------------------+
|01:1 |05:1 |09:2 |13:1 |17:1 |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|02:2 |06:1 |10:1 |14:1 |  |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|03:2 |07:1 |11:1 |15:1 |  |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|04:2 |08:1 |12:1 |16:1 |  |
+-----------------------------------------------------------+

Stemmer i beredskapskonvolutt: 0

Stemmer i særskilt omslag: 1

 

4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført
(manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?

Ved avvik mellom foreløpig manuell og endelig maskinell – ble ytterligere
opptellinger utført maskinelt.

Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver
enkelt krets.

Se over

Takk!

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #2240]

 

Er  [5][Asker kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Asker kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med
oss ved å bruke dette skjemaet:

[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. outbind://11-00000000E5D3565E640D534699C16D9863C4063D0700F343E1918607D74C8788300CA38DED2E0000003B99150000779AE5C27E3D6F468EA2CA86C7559BDB0000007C1FC40000/ outbind://19-00000000D1B529502DED864C95E7CE6117050D490700F343E1918607D74C8788300CA38DED2E000000C391B
http://www.asker.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2240]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2240]
5. mailto:[Asker kommune henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Rolf Brakstad,

Takk!

Har du fylkestingsvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Rolf Brakstad, Asker kommune

1 Attachment

Beklager - her kommer F-valg også

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2240]>
Sendt: 4. oktober 2019 10:24
Til: Rolf Brakstad <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Asker kommune

Kjære Rolf Brakstad,

Takk!

Har du fylkestingsvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon