Valgprotokoll 2019, Arendal kommune

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Arendal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Arendal kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Arendal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak Arendal kommune, Arendal kommune

Takk for din henvendelse til Arendal kommune.
Henvendelsen er registrert inn i vårt sak- og arkivsystem med saksnummer 16/17

Med vennlig hilsen

Agder kommunale støttetjenester

       
      For Arendal kommune Postmottak
       Postboks 123
       4891 Grimstad
       Telefon: 370 13000
       [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2171]>
Sendt: tirsdag 17. september 2019 23:41
Til: Postmottak Arendal kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Arendal kommune

Kjære Arendal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Arendal kommune 2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Arendal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2171]

Er [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Arendal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Næss, Torleiv, Arendal kommune

2 Attachments

Hei, møtebøkene for kommunestyre- og fylkestingsvalget blir generert i PDF
fra valgdirektoratets system EVA. Derfor har vi ikke disse maskinlesbare.

 

Svar på dine spørsmål:

1.       Foreløpig opptelling av ble telt manuelt

2.       Endelig opptelling ble telt maskinelt i skannersentral med
Valgdirektoratets programvare EVA Skanning

3.       Det ble foretatt manuell opptelling ute i kretsene. Alle sedler
ble telt opp minimum to ganger manuelt.

4.       Maskinelt ble forhåndsstemmer telt to ganger pga. avvik mot
manuell opptelling. I tillegg ble det foretatt stikkprøvekontroll både av
oss og de andre kommunene i skannersamarbeidet.

 

Med vennlig hilsen

 

Torleiv Næss

Administrativ rådgiver, Politisk sekretariat

Rådmannens stab samfunnsutvikling

Telefon: 37 01 36 42 / 908 31 475

[epostadresse]

www.arendal.kommune.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2171]>

Sendt: 17. september 2019 23:41

Til: Postmottak Arendal kommune <[epostadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Arendal kommune

 

Kjære Arendal kommune

 

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og
kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller
"Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke
innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data
fra den.

 

Søker altså innsyn i:

1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Arendal kommune 2.
Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Arendal kommune

 

Ønsker også svar på følgende:

1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?

4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført
(manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?

Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver
enkelt krets.

 

Takk!

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #2171]

 

Er  [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Arendal kommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Kjære Næss, Torleiv,

Takk for svar på spørsmålene.

Dere har sendt signerte PDFer.
Kan dere sende de som kommer direkte fra EVA?
De er maskinlesbare og oppfyller kravet i innsynshenvendelsen. Henvendelsen gjelder innsyn etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFene er OK som format.

Vi har allerede lest 142 PDFer fra EVA:
https://hnygard.github.io/valgprotokoller/

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Næss, Torleiv, Arendal kommune

2 Attachments

Hei, igjen

Her er begge valgprotokollene direkte fra EVA.

Med vennlig hilsen

Torleiv Næss
Administrativ rådgiver, Politisk sekretariat
Rådmannens stab samfunnsutvikling
Telefon: 37 01 36 42 / 908 31 475
[epostadresse]
www.arendal.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2171]>
Sendt: 21. september 2019 22:43
Til: Næss, Torleiv <[epostadresse]>
Emne: Re: 16/17-23 - Innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019 - Arendal kommune

Kjære Næss, Torleiv,

Takk for svar på spørsmålene.

Dere har sendt signerte PDFer.
Kan dere sende de som kommer direkte fra EVA?
De er maskinlesbare og oppfyller kravet i innsynshenvendelsen. Henvendelsen gjelder innsyn etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFene er OK som format.

Vi har allerede lest 142 PDFer fra EVA:
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon