Utsettelse av nasjonale ID-kort

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Monica Stensrud

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I VG idag er prosjektet med nasjonale ID-kort omtalt:

«Men det er krise for prosjektet med de nye ID-kortene. Prosjektet skulle være ferdig i 2016, men har blitt utsatt fire ganger. Da Sylvi Listhaug (Frp) var justisminister, innrømmet hun dårlig styring.»

Ber om innsyn i saksdokumentene tilknyttet de fire utsettelsene. Dersom dette er for mange dokumenter, kan jeg avgrense kravet til å gjelde den siste gangen det ble utsatt.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Ellen Marie Fiksdal, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Monica Stensrud

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utsettelse av nasjonale ID-kort».

Dere har valgt å avgrense mitt innsynskrav til å gjelde siste gang dette ble utsatt.

Kunne jeg fått vurdert innsyn også i de to andre gangene, siden det var så få dokumenter i samband med den siste gangen? Er det snakk om veldig mange dokumenter? Om ikke vil jeg gjerne ha dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utsett...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Siv Bakken Steen, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Klage p avslag over begj ring om innsyn i sak om utsettelse av nasjo 1.pdf

    98K Download View as HTML

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utsettelse av nasjonale ID-kort».

Dere ga meg såpass få dokumenter at det er vanskelig å se at dere virkelig har grunn til å kunne la være å gi ut dokumenter som omhandler de to første utsettelsene på paragraf 28.

Hvor mange dokumenter er det snakk om egentlig?

Jeg synes ikke dere er spesielt serviceinnstilt. Husk at det er oss borgere som er deres arbeidsgivere, det er våre skattepenger dere bruker. Dere bør kunne følge offentleglova og være oppriktige når jeg forsøker å være imøtekommende. Dersom dere brukte min mulighet til å avgrense kravet til siste utsettelse legger jeg til grunn at det må være snakk om over tre hundre dokumenter i de andre sakene. Dere har ikke en gang oppgitt et tall. Dersom dere ikke vil være åpne, ærlige og imøtekommende, som formålsparagrafen i offentleglova legger opp til, kommer heller ikke jeg til å være det.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utsett...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud