Utlendingsdirektoratet - UDI - Melding om avvik, sak (2018/2489)

Innsynsførespurnaden vart avvist av Datatilsynet.

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2489, Utlendingsdirektoratet - UDI - Melding om avvik

Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske-postlister.no.

Postkasse, Datatilsynet

Hei,

Dokument 18/02489-1 er unntatt offentlighet og det gis avslag på innsyn jf offl § 24, 1. ledd og offl § 24, 2. ledd, 2.

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1473]>
Sendt: torsdag 3. januar 2019 23.54
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Utlendingsdirektoratet - UDI - Melding om avvik, sak (2018/2489)

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2489, Utlendingsdirektoratet - UDI - Melding om avvik

Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske-postlister.no.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1473]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postkasse,

Takk for kjapt svar.
Ønsker nærmere begrunnelse for avslaget jf offl §31. Ønsker også at merinnsyn vurderes etter offl §11.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Postkasse,

Det har gått en uke siden jeg spurte om utvidet begrunnelse. Jeg har ikke mottatt noe enda.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Arkiv, Datatilsynet

Hei,

Saken omhandler forhold som er under pågående politietterforskning og unntas offentlighet av hensyn til denne. De unntatte opplysningene utgjør den vesentlige delen av dokumentet, og hele dokumentet unntas offentlighet jf. offl. § 12 bokstav c.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1473]>
Sendt: mandag 7. januar 2019 21.40
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Utlendingsdirektoratet - UDI - Melding om avvik, sak (2018/2489)

Kjære Postkasse,

Takk for kjapt svar.
Ønsker nærmere begrunnelse for avslaget jf offl §31. Ønsker også at merinnsyn vurderes etter offl §11.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon