Utenlandske kvalitetsmerker på vin

AS Vinmonopolet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære AS Vinmonopolet,

Kunne jeg fått innsyn i korrespondanse deres ledelse har hatt om utenlandske kvalitetsmerker på vin?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

Hei,

Takk for henvendelsen.

Jeg har nå videresendt dette til kommunikasjonsavdelingen vår som skal kunne hjelpe deg med dette.

Vennlig hilsen

Christian
Kundesenteret
  
AS VINMONOPOLET 
Akersgata 51, 0180 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Tlf: 22 01 50 00
 www.vinmonopolet.no

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #909]>
Sendt: torsdag 17. mai 2018 19:48
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Utenlandske kvalitetsmerker på vin

Kjære AS Vinmonopolet,

Kunne jeg fått innsyn i korrespondanse deres ledelse har hatt om utenlandske kvalitetsmerker på vin?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #909]

Er [AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Vinmonopolet Kundesenter,

Takk. Ser frem til å få svar fra dem.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære AS Vinmonopolet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på AS Vinmonopolet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utenlandske kvalitetsmerker på vin».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utenla...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Nordahl, Jens, AS Vinmonopolet

1 Attachment

Kjære Geir Eliassen.

 

Takk for henvendelsen. Beklager sent svar. Du etterspør «korrespondanse
deres ledelse har hatt om utenlandske kvalitetsmerker på vin». Vi er flere
som har vurdert henvendelsen din, men ingen av oss kjenner til slik
korrespondanse du etterspør. Kunne du derfor utdype hva slags informasjon
du er interessert i?

 

Ønsker deg en riktig god helg!

 

 

Vennlig hilsen

Jens Nordahl

Kommunikasjonssjef

  

AS VINMONOPOLET 

Akersgata 51, 0180 Oslo

Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Dir.tlf: 22 01 50 81 [mobilnummer]

Tlf: 04560 

Web: [1]www.vinmonopolet.no

 

[2]cid:17F6A5D9-D50E-4482-83B6-D8AFD8E8702F

 

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

 

References

Visible links
1. http://www.vinmonopolet.no/

Kjære Nordahl, Jens,

Slike merker som gull sølv bronse, premier de får, klistermerker på flaskene.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Nordahl, Jens, AS Vinmonopolet

Hei igjen, og takk for oppklarende presisering.

Slike merker du refererer til ligger utenfor Vinmonopolets ansvarsområde.

Det er den enkelte produsent/importør som eier produktet, herunder produktdesign, inkludert medaljer eller priser, enten disse er klistremerker eller en del av etiketten; uavhengig om disse refererer til en faktisk konkurranse eller kun er å betrakte som mer visuelle elementer.

Så lenge produktet er i henhold til norsk lov er det fritt opp til den enkelte produsent/importør å melde det inn til Vinmonopolet for salg i våre butikker. Alle grossister som har en grossistavtale med Vinmonopolet, kan tilby produkter i de ulike utvalgene.

Når det gjelder oppfølgning av regelverket for salg av alkoholholdig drikkevare tilligger dette ansvaret Helsedirektoratet. Ved et eventuelt spørsmål om et produkt er i konflikt med dagens regelverk, vil dette bli vurdert og avgjort av Helsedirektoratet.

For mer informasjon om hvordan alkoholloven fungerer i praksis anbefales "Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame,
gjeldende fra 1.11.2015". Direktoratets veileder finner du her: https://helsedirektoratet.no/Documents/L...

Ytterligere oppfølgingsspørsmål om hvordan alkohollovens bestemmelser vurderes og følges opp i praksis bør sendes Helsedirektoratet som er rette instans for den type henvendelser.

Ønsker deg en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Jens Nordahl
Kommunikasjonssjef
  
AS VINMONOPOLET 
Akersgata 51, 0180 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Dir.tlf: 22 01 50 81 [mobilnummer]
Tlf: 04560 
Web: www.vinmonopolet.no

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #909]]
Sendt: 29. juni 2018 18:22
Til: Nordahl, Jens <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar: Klage over innsyn etter Offentleglova - Utenlandske kvalitetsmerker på vin

Kjære Nordahl, Jens,

Slike merker som gull sølv bronse, premier de får, klistermerker på flaskene.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon