UNODC Narkotikakommisjonen - Forslag til arbeidsplan (2018) og russiske uttalelser om kanadisk vedtak om legalisering av cannabis m.m.

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2016/652, dokument 62, 63, 64, 65 og 66.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/652-64 CND - Narkotikakommisjonen
Dokument: UNODC Narkotikakommisjonen - Forslag til arbeidsplan (2018) og russiske uttalelser om kanadisk vedtak om legalisering av cannabis

Deres bestilling av innsyn i dokument 64 i sak 16/652 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/652-66 CND - Narkotikakommisjonen
Dokument: UNODC - INCB/CL15/2018 - CU 2018/277

Deres bestilling av innsyn i dokument 66 i sak 16/652 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

10 Attachments

Sak: 16/652-65 CND - Narkotikakommisjonen
Dokument: UNODC - Rapport fra Pairs Pact 14th Consultative Forum 12. og 13. juni i Wien

Deres bestilling av innsyn i dokument 65 i sak 16/652 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/652-63 CND - Narkotikakommisjonen
Dokument: UNODC - Notification from the Secretary General to MS

Deres bestilling av innsyn i dokument 63 i sak 16/652 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/652-62 CND - Narkotikakommisjonen
Dokument: UNODC - 61ST CND 2ND Intersessional meeting 25. June 2018 (VIE)

Deres bestilling av innsyn i dokument 62 i sak 16/652 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet