Tjenesteavtale - Rapport Opus Dental etterslep, sak (2015/350)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Oslo kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2015/350, Tjenesteavtale - Rapport Opus Dental etterslep

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Marianne Horgen,

2 Attachments

 

 

 

Vedlagt etterspurt dokument

 

Med vennlig hilsen

 

Marianne Horgen

Tannhelsefaglig rådgiver og tannlege

 

Helseetaten

Tannhelsetjenesten, seksjon for kompetanse, innovasjon og utvikling

 

 

Kjære Marianne Horgen,

Du har oversendt det som ser ut som ett dokument. Jeg har spurt om hele saken.
Har du kanskje sendt 2015/350-1 eller noe?

Jeg ser disse andre også:
2015/350-2: Avtale om bruk av OPUS dental API for E-timebook
2015/350-3: Avtale OPUS dental ITB API
2015/350-4: Avtale om lisens, bruksrett og vedlikehold

Kanskje flere.
Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene i sak 2015/350.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Marianne Horgen,

3 Attachments

Hei

Beklager det - tolket forespørsel bare som ønske om et dokument, her kommer resten av dokumentene i saken.

Bare av ren nysgjerrighet - hvorfor har dere ønsket innsyn i disse dokumentene?

Med vennlig hilsen
 
Marianne Horgen
Tannhelsefaglig rådgiver og tannlege
 
Helseetaten
Tannhelsetjenesten, seksjon for kompetanse, innovasjon og utvikling

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2265]]
Sendt: fredag 11. oktober 2019 17:32
Til: Marianne Horgen
Emne: Re: VS: innsyn etter Offentleglova - Tjenesteavtale - Rapport Opus Dental, sak 2015/350

Kjære Marianne Horgen,

Du har oversendt det som ser ut som ett dokument. Jeg har spurt om hele saken.
Har du kanskje sendt 2015/350-1 eller noe?

Jeg ser disse andre også:
2015/350-2: Avtale om bruk av OPUS dental API for E-timebook
2015/350-3: Avtale OPUS dental ITB API
2015/350-4: Avtale om lisens, bruksrett og vedlikehold

Kanskje flere.
Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene i sak 2015/350.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Marianne Horgen,

Takk for dokumenter!

Dokumentene angår en avtale om bruk av et API. Begge deler finner jeg interessant.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård