Statsministerens personalmappe og kalender i 2017

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Statsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministeren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

1 Attachment

Vi viser til ditt innsynskrav 19. august 2017.

Når det gjelder krav om innsyn i "statsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar", viser vi til innsynskravet vi mottok fra deg 10.08.2017. Innsyn ble gitt 15.08.2017.

Med hensyn til kravet om innsyn i kalenderen, legger vi ved en oversikt over statsministerens offentlige aktiviteter de siste to månedene. For øvrig viser vi til www.regjeringen.no der statsministerens aktiviteter publiseres fortløpende.

Vennlig hilsen,
Statsministerens kontor, postmottak

______________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #409]]
Sendt: 19. august 2017 11:29
Til: Postmottak SMK
Emne: innsyn etter Offentleglova - Statsministerens personalmappe og kalender i 2017

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Statsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministeren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #409]

Er [Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak SMK,

Det innsynskravet dere viser til må ha kommet fra en annen person med samme navn, dere må se på epostadresse, ikke navn. Ber dere behandle hele kravet.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

6 Attachments

Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har
mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble
sendt til Geir Eliassen 15082017. Vi videresender den nå til deg, og anser
ditt krav om innsyn i personalmappe som besvart.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

Fra: Postmottak SMK
Sendt: 15. august 2017 09:36
Til: '[epostadresse]'
Emne: VS: Krav om innsyn etter offentleglova

 

Vi viser til ditt krav om innsyn 10.8 i statsministerens arbeidskontrakt
og personalmappe. Innholdet i personalmappen følger vedlagt. Når det
gjelder arbeidskontrakt, utnevnes statsministeren av Kongen i statsråd og
har ingen kontrakt utover dette.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

 

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. august 2017 19:00
Til: Postmottak SMK
Emne: Krav om innsyn etter offentleglova

 

Hei

 

Ber om innsyn i statsministerens arbeidskontrakt og personalmappe.

 

Mvh

 

Geir Eliassen

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]