Spørsmål om saksinnsyn data via API-er, sak (2018/2859)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Oslo kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2859, Spørsmål om saksinnsyn data via API-er

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

Hei; disse dokumentene er offentlige og har i månedsvis vært tilgjengelige på vår innsynsside:

https://byr-journal.pj.360online.com/Jou...

Med hilsen
Byrådsavdelingene/Byrådslederens kontor, Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret
Oslo kommune
Tlf.: 23461250
E-post: [epostadresse]

vis sitert seksjon

Takk!

La ikke merke til det. Beklager :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene,

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [epostadresse]