Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt av VG

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/2956.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2956-1 Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt av VG
Dokument: Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt av VG

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2956 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet