Søknad om felling av trær rydding av kratt på kommunal grunn XXXX-NAME-XXXX med ref.: HIOLPY - Svar - din søknad om beskjæring av trær ved Marieroalleen 17 (2019-05-06)

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Stavanger kommune

Søker innsyn i:
- 2019/9511-2, datert 2019-05-06 - Svar - din søknad om beskjæring av trær ved Marieroalleen 17

Dokumentet hører til saksnr 19/09511 - Søknad om felling av trær rydding av kratt på kommunal grunn XXXX-NAME-XXXX med ref.: HIOLPY.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Stavanger kommune

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 -
19/09511-2 i sak mottatt 20.08.2019 08:40:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][epostadresse].
Hilsen,
Stavanger kommune
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]