Samkjøring av krav om innsyn i kalender

Arbeids- og sosialdepartementet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Arbeids- og sosialdepartementet,

Ber om innsyn i all kommunikasjon som gjelder råd fra eller til andre departement eller annen samkjøring av krav om innsyn i ministrenes kalendre i februar 2018.

Innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Arbeids- og sosialdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Arbeids- og sosialdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Samkjøring av krav om innsyn i kalender».

Kan ikke se at denne innsynshenvendelsen er saksbehandlet, og påklager derfor etter femdagersfristen. Ola Elvestuen har gitt innsyn i tilsvarende, så jeg kan ikke skjønne at det skal være et problem, særlig nå Sivilombudsmannen har sagt man skal vurdere innsyn i dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/samkjo...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak ASD,

1 Attachment

  • Attachment

    Innsyn etter offentleglova Samkj ring av krav om innsyn i kalender 1.pdf

    304K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter