Samkjøring av krav om innsyn i kalender

Ventar på klagehandsaming hos Forsvarsdepartementet.

Kjære Forsvarsdepartementet,

Ber om innsyn i all kommunikasjon som gjelder råd fra eller til andre departement eller annen samkjøring av krav om innsyn i ministrenes kalendre i februar 2018.

Innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Forsvarsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Forsvarsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Samkjøring av krav om innsyn i kalender».

Kan ikke se at denne innsynshenvendelsen er saksbehandlet, og påklager derfor etter femdagersfristen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/samkjo...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen