Saksbehandling av innsyn i personalmapper i Oslo politidistrikt

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange krav om innsyn i personalmapper dere har fått i 2017 og 2018.

– Hvor mange av disse som er blitt helt eller delvis innvilget.

– Hvor mange av disse som ikke er ferdig saksbehandlet, eller at det er levert klage og at denne ikke er ferdig saksbehandlet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

 

 

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:

 

Hei,

 

Vi har i 2017 fått to innsynsbegjæringer i personalmapper. I 2018 har vi
foreløpig ikke fått noen.

 

Begge innsynsbegjæringene ble delvis innvilget og begge er påklaget og er
ikke ferdigbehandlet i Politidirektoratet."

 

 

Denne avgjørelsen kan påklages til Politidirektoratet iht.
offentlighetsloven § 31. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage
sendes Oslo politidistrikt (Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo, eller
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]) for forberedende behandling og videreformidling til
klageinstansen.

 

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201805972

 

Mvh

Dokumentsenteret

Oslo politidistrikt

Postboks 8101 Dep

0032 Oslo

[1][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #877]]
Sendt: 12. mai 2018 10:30
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling av innsyn i
personalmapper i Oslo politidistrikt

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange krav om innsyn i personalmapper dere har fått i 2017 og 2018.

– Hvor mange av disse som er blitt helt eller delvis innvilget.

– Hvor mange av disse som ikke er ferdig saksbehandlet, eller at det er
levert klage og at denne ikke er ferdig saksbehandlet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[3][Innsyns-e-postadresse #877]

Er  [4][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Oslo politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[5]http://webdefence.global.blackspider.com...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[6]http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #877]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #877]
4. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
5. http://webdefence.global.blackspider.com...
6. http://webdefence.global.blackspider.com...

Kjære Postmottak PDI Oslo,

Takk. En avgjørelse om å gi fullt innsyn, slik dere har gjort, kan ikke påklages. Til deres opplysning.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt si e-postadresse for førespurnader]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no