Rettsavgjørelser Høyesterett 2010

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Gratis Rettskilder

Kjære Norges Høyesterett,

Ber med dette om innsyn i alle dommer fra Høyesterett i 2010. Ber om å få de tilsendt som svar her i et format som gjør det mulig å kopiere teksten og lime den rett inn i en nettside. Ber om at dere anonymiserer dommene. Dette da svaret deres på denne innsynsbegjæringen publiseres automatisk på internett, samt at vi kommer til å legge de inn på vår nettside https://gratisrettskilder.wordpress.com/ uten å anonymisere det vi får utlevert.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Høyesterett (postmottak), Noregs Høgsterett

1 Attachment

Det vises til e-post datert 17. juni 2018 der det bes om innsyn i
Høyesteretts dommer fra 2010.

 

Høyesteretts dommer fra 2010 er publisert på vår hjemmeside og kan lastes
ned der i anonymisert versjon, se
[1]http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/...

 

 

Med vennlig hilsen

Birthe Aspehaug Buset

utredningsleder

 

   

[2]cid:[epostadresse] NORGES HØYESTERETT

  Telefon: 22 03 59 00

E-post:
[3][Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]

[4]www.hoyesterett.no

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Gratis Rettskilder <[5][Innsyns-e-postadresse #1032]>

Sendt: søndag 17. juni 2018 14.48

Til: Høyesterett (postmottak) <[6]hret[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Rettsavgjørelser Høyesterett 2010

 

Kjære Norges Høyesterett,

 

Ber med dette om innsyn i alle dommer fra Høyesterett i 2010. Ber om å få
de tilsendt som svar her i et format som gjør det mulig å kopiere teksten
og lime den rett inn i en nettside. Ber om at dere anonymiserer dommene.
Dette da svaret deres på denne innsynsbegjæringen publiseres automatisk på
internett, samt at vi kommer til å legge de inn på vår nettside
[7]https://gratisrettskilder.wordpress.com/ uten å anonymisere det vi får
utlevert.

 

Med vennlig hilsen,

 

Gratis Rettskilder

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[8][Innsyns-e-postadresse #1032]

 

Er  [9][Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Norges Høyesterett? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[10]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[11]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/...
3. mailto:[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.hoyesterett.no/
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1032]
6. mailto:hret[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]
7. https://gratisrettskilder.wordpress.com/
8. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1032]
9. mailto:[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]
10. https://www.mimesbronn.no/change_request...
11. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Herman Langvik la igjen ein bemerkning ()

Dere bør be om noe fra et lavere organ som allikevel danner rettspraksis, da høyesterettsdommer er mer offentlige enn andre dommer.