Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget

Innsynsførespurnaden vart avvist av Direktoratet for økonomistyring.

Kjære Direktoratet for økonomistyring,

DFØ behandler meg kjent alle reiseregninger for departementene. Disse legges inn i et datasystem (SAP) der beløp og type utlegg fremgår.

Jeg ber om innsyn i en oversikt over hvor mange reiseregninger DFØ har behandlet for departementene der overnatting overgår statens satser for 2014 og så langt i 2015. Disse bes fordelt per departement. Det er ønskelig om det fremgår hvor overnattingene har funnet sted, kostnad for overnatting, hvor mange døgn, hvem som har utfylt reiseregningen, og begrunnelse for å gå utover statens reiseregulativ. Meg bekjent er dette opplysninger som blir registrert ifm med utfylling av reiseregning.

Både innenlands og utenlandsreiser er en del av innsynsbegjæringen.

Jeg viser til offl. § 9 som gir en rett til å kreve sammenstillinger fra databaser.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Postmottak, Direktoratet for økonomistyring

Hei

Din henvendelse er mottatt hos DFØ og er videresendt til Lønnsavdelingen for oppfølging.

Vennlig hilsen
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lukas P. Johnson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #50]]
Sendt: 4. november 2015 14:47
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget

Kjære Direktoratet for økonomistyring,

DFØ behandler meg kjent alle reiseregninger for departementene. Disse legges inn i et datasystem (SAP) der beløp og type utlegg fremgår.

Jeg ber om innsyn i en oversikt over hvor mange reiseregninger DFØ har behandlet for departementene der overnatting overgår statens satser for 2014 og så langt i 2015. Disse bes fordelt per departement. Det er ønskelig om det fremgår hvor overnattingene har funnet sted, kostnad for overnatting, hvor mange døgn, hvem som har utfylt reiseregningen, og begrunnelse for å gå utover statens reiseregulativ. Meg bekjent er dette opplysninger som blir registrert ifm med utfylling av reiseregning.

Både innenlands og utenlandsreiser er en del av innsynsbegjæringen.

Jeg viser til offl. § 9 som gir en rett til å kreve sammenstillinger fra databaser.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Lending, Gunn Elisabeth Løland, Direktoratet for økonomistyring

Viser til innsynskrav etter offentlighetsloven §9 datert 4. november 2015:

 

«DFØ behandler meg kjent alle reiseregninger for departementene. Disse
legges inn i et datasystem (SAP) der beløp og type utlegg fremgår.

Jeg ber om innsyn i en oversikt over hvor mange reiseregninger DFØ har
behandlet for departementene der overnatting overgår statens satser for
2014 og så langt i 2015. Disse bes fordelt per departement. Det er
ønskelig om det fremgår hvor overnattingene har funnet sted, kostnad for
overnatting, hvor mange døgn, hvem som har utfylt reiseregningen, og
begrunnelse for å gå utover statens reiseregulativ. Meg bekjent er dette
opplysninger som blir registrert ifm med utfylling av reiseregning.

Både innenlands og utenlandsreiser er en del av innsynsbegjæringen.»

 

Etterspurte opplysninger kan ikke utleveres. DFØ som leverandør av
lønnstjenester er kun databehandler av opplysningene, og vi ber dermed at
kravet rettes til våre kunder som behandlingsansvarlig for deres ansattes
personopplysninger.

 

En slik sammenstilling kan uansett ikke utleveres av følgende årsaker:

 

1.       Forvaltningsorganets plikt til å utlevere opplysninger etter
offentlighetslovens § 9 forutsetter at «sammenstillingen kan gjøres med
enkle fremgangsmåter». I følge forarbeidene til loven peker dette vilkåret
på den arbeidsbyrden organet vil bli påført ved å lage sammenstillingen.
Der sammenstillingen utelukkende kan gjøres ved hjelp av databaserte
løsninger som kan settes i gang ved hjelp av enkle kommandoer, vil
vilkåret være oppfylt. Dersom derimot sammenstillingen krever mer
tidkrevende manuelle operasjoner, for eksempel der en saksbehandler selv
må gå inn og vurdere hvilke opplysninger som skal sammenstilles, vil ikke
dette vilkåret være oppfylt. Sistnevnte er tilfellet i denne saken.

 

2.       En oppstilling som etterspurt må sin helhet unntas etter
offentlighetsloven § 21 (unntak av omsyn til nasjonale forsvars- og
tryggingsinteresser). Oppstillingen kan også inneholde enkeltopplysninger
som er taushetsbelagt etter samme bestemmelse. En vurdering av sistnevnte
vil være meget ressurskrevende og dermed ytterligere undergrave
forutsetningen i offentlighetslovens § 9 om at «sammenstillingen kan
gjøres med enkle fremgangsmåter»

 

 

Mvh

 

Gunn Elisabeth Lending

seksjonssjef

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Lønnsavdelingens stab, Stavanger

telefon: 406 34 038, sentralbord: 400 07 997

 

____________________________________________________________________________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak
Sendt: 4. november 2015 14:53
Til: Lending, Gunn Elisabeth Løland
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Reiseregninger der
statens satser for overnatting er oversteget

Hei

Videresender denne som har kommet til DFØs postmottak. Henvendelsen er
journalført i WebSak på sak 15/758 og må fordeles til saksbehandler der.

Vennlig hilsen
Ole Arild Vesthagen
førstekonsulent - arkiv
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Administrasjons- og IT-avdelingen, Oslo
Tlf. [1]932 42 653, sentralbord [2]400 07 997
[3]www.dfo.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lukas P. Johnson [4][mailto:[Innsyns-e-postadresse #50]]
Sendt: 4. november 2015 14:47
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Reiseregninger der
statens satser for overnatting er oversteget

Kjære Direktoratet for økonomistyring,

DFØ behandler meg kjent alle reiseregninger for departementene. Disse
legges inn i et datasystem (SAP) der beløp og type utlegg fremgår.

Jeg ber om innsyn i en oversikt over hvor mange reiseregninger DFØ har
behandlet for departementene der overnatting overgår statens satser for
2014 og så langt i 2015. Disse bes fordelt per departement. Det er
ønskelig om det fremgår hvor overnattingene har funnet sted, kostnad for
overnatting, hvor mange døgn, hvem som har utfylt reiseregningen, og
begrunnelse for å gå utover statens reiseregulativ. Meg bekjent er dette
opplysninger som blir registrert ifm med utfylling av reiseregning.

Både innenlands og utenlandsreiser er en del av innsynsbegjæringen.

Jeg viser til offl. § 9 som gir en rett til å kreve sammenstillinger fra
databaser.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:932%2042%20653
2. file:///tmp/tel:400%2007%20997
3. http://www.dfo.no/
4. mailto:[mailto:[Innsyns-e-postadresse #50]]
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers