Regnskap og budsjett for Rasta SFO

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Lørenskog kommune,

Jeg ønsker å få utlevert regnskap for Rasta SFO, for året 2015 og dersom regnskapet er klart også for 2016. Jeg ønsker også budsjett for årene 2015, 2016 og 2017.

Dersom Rasta SFO sin økonomi henger mye sammen med Rasta Skole, slik at det blir vanskelig for kommunen å utgi kun informasjon om SFO, så aksepterer jeg også tilsvarende informasjon for Rasta Skole.

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter

Postmottak, Lørenskog kommune

 

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post.

Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen.

Henvendelser som krever behandling vil bli registrert i kommunens
saksbehandlersystem og besvart så fort som mulig.

 

We confirm the reception of your e-mail.

Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered
as soon as possible.

 

Med vennlig hilsen

Lørenskog kommune

dokumentsenteret

Kjære Lørenskog kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Lørenskog kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Regnskap og budsjett for Rasta SFO» som jeg sendte inn 14. februar 2017.

Etter loven, skal myndighetene behandle saken uten opphold.

De skal normalt svare innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller innen 5 dager. Har de en grunn for å ikke svare innen denne tiden må de opplyse om dette.

Jeg kan ikke se å ha mottatt noe tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,
Hans-Petter

Marianne Fiskaa, Lørenskog kommune

2 Attachments

Dette er en forsendelse fra Lørenskog kommune. Brevet ligger vedlagt i
e-posten.

 

Vi sender brevet ut kun på e-post, det vil ikke bli ettersendt per post.
Send en e-post til [Lørenskog kommune henvendelses-e-postadresse] for å kontakte oss hvis
du har spørsmål om forsendelsen.

 

Hvis denne henvendelsen skal besvares vil vi helst at svaret sendes til
[Lørenskog kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Med hilsen

Lørenskog kommune

 

ArkivReferanse:#bcb73a1600074d49881ed82b8f0766642017001000#ACOS.WEBSAK#