Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-2017

Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Fra 2011 til 2017 har Fredrikstad kommune sammen med Fredskorpset fått utbetalt drøyt 15 millioner kr. på følgende kulturrelaterte prosjekter.

FK11/103502N-1
FK11/103502N-2
FK11/103502N-3
FK11/103502N-4
FK11/103502N-5
FK11/103502N-6
FK11/103503N-1
FK11/103503N-2
FK11/103503N-3
FK11/103504N-1
FK11/103504N-10
FK11/103504N-2
FK11/103504N-3
FK11/103504N-4
FK11/103504N-5
FK11/103504N-6
FK11/103504N-7
FK11/103504N-8
FK11/103504N-9
FK12/103504N-1
FK12/103504N-2
FK12/103504N-3
FK12/103505N-1
FK12/103505N-2
FK13/103504N
FK13/103504N-1
FK13/103504N-2
FK13/103505N
FK13/103505N-1
FK13/103506Y
FK13/103506Y-1
FK14/103507Y-1
FK14/103507Y-2
FK15/103508Y-1
FK15/103508Y-2
FK16/103508Y-1
FK16/103508Y-2
FK16/103509Y-1
FK16/103509Y-2
FK16/103510Y-1
FK16/103510Y-2
FK17/103510Y-1
FK17/103510Y-2
FK17/103511N-1
FK17/103511N-2
KOS-12/0073
MOZ-14/0029
MOZ-14/0029

Det bes vennligst om innsyn i alle oversendte rapporter, og regnskapsbilag som viser deltagere og reise- og oppholdsutgifter.

VH,
Arne Larsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Viser til din henvendelse 23.07.2019 vedr Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-2017.

Fredskorpset/Norec er ikke en del av Norads portefølje.
Fra 2009 ble fredskorpset nå Norec direkte underlagt UD.
Din innsynsbegjøring om overnevnte må derfor enten stiles til UD eller direkte til Norec.

For post innsyn.

Elin Grønning

vis sitert seksjon