Rapport fra Mnemonic om skript bruk av skoleelev

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Bergen kommune,

Ønsker innsyn i rapporten som er omtalt i NRK sin artikkel 25.04.2019 og som de har hatt innsyn i.
Ønsker at navn på barn og foreldre sladdes dersom det står i rapporten.

Artikkelen:
https://www.nrk.no/hordaland/politiet-to...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hovedpostmottak, Bergen kommune

Vi bekrefter å ha mottatt din e-post, som vil bli formidlet til rett
avdeling.

 

Med hilsen

Bergen kommune

Bergen kommune

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynskrav i dokument 2018/37908-14 i
sak mottatt 25.04.2019 15:05:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. jf. offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. offentlighetsloven § 32.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1]hoved[Bergen kommune henvendelses-e-postadresse].
Hilsen,
Digitalisering og innovasjon konsern
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:hoved[Bergen kommune henvendelses-e-postadresse]