Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Sykehusinnkjøp HF,

Jeg har forsøkt å finne den offentlige postlisten for Sykehusinnkjøp HF.
Som heleid offentlig selskap vil jeg tro dere har plikt til å journalføre alle inn- og utgående dokumenter. Kan dere legge ut link på internettsidene deres eller sende link som svar på denne henvendelsen?

Med vennlig hilsen,

Bendover

Post, Sykehusinnkjøp HF

Hei.
Per i dag så publiserer ikke Sykehusinnkjøp den elektroniske postjournalen på internettsidene sine. Vi ber derfor om at du angir for hvilket tidsrom du ønsker oversendt postjournal for.

Lill-Johanne Eliseussen
Arkivansvarlig, Stab
 
Mobil: +47 922 84 071
Sentralbord: +47 78 95 07 00
[epostadresse] / Lync
www.sykehusinnkjop.no  H
elseforetakenes innkjøpsservice AS

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bendover <[Innsyns-e-postadresse #1338]>
Sendt: torsdag 16. august 2018 19:07
Til: Post <[Sykehusinnkjøp HF henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser

Kjære Sykehusinnkjøp HF,

Jeg har forsøkt å finne den offentlige postlisten for Sykehusinnkjøp HF.
Som heleid offentlig selskap vil jeg tro dere har plikt til å journalføre alle inn- og utgående dokumenter. Kan dere legge ut link på internettsidene deres eller sende link som svar på denne henvendelsen?

Med vennlig hilsen,

Bendover

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1338]

Er [Sykehusinnkjøp HF henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sykehusinnkjøp HF? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Post,

Jeg ber om postliste for perioden 1.mai 2018 til og med 16. August 2018.

Med vennlig hilsen,

Bendover

Post, Sykehusinnkjøp HF

1 Attachment

Hei
Vedlagt følger postliste for perioden 1.5.2018-16.8.2018.

Lill-Johanne Eliseussen
Arkivansvarlig, Stab
 
Mobil: +47 922 84 071
Sentralbord: +47 78 95 07 00
[epostadresse] / Lync
www.sykehusinnkjop.no  H
elseforetakenes innkjøpsservice AS

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bendover <[Innsyns-e-postadresse #1338]>
Sendt: mandag 20. august 2018 23:47
Til: Post <[Sykehusinnkjøp HF henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser

Kjære Post,

Jeg ber om postliste for perioden 1.mai 2018 til og med 16. August 2018.

Med vennlig hilsen,

Bendover

vis sitert seksjon

Kjære Post,

Takk skal du ha.

Med vennlig hilsen,

Bendover