Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Innsynsførespurnaden vart avvist av Klepp kommune.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Hei,

Dette skal du sjølvsagt få.
På grunn av ferieavvikling og lite bemanning på dokumentsenteret ber me om 4 vekers frist.

Eg skal begynna å ekspedera journalane frå nyare år tidleg i neste veke.

Med helsing

Anette Pettersen
Dokumentsenteret
Tlf. 51 42 98 17

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23.43
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Hallvard Nygård

Kjære Klepp Postmottak,

Det er ok. Takk for kjapp tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp Postmottak, Klepp kommune

6 Attachments

Hei,

Vedlagt er postjournal for januar og februar 2017.
Det tek lang tid å lasta ned rapportane så dette kjem til å ta tid.
Dersom me treng meir enn 4 veker skal du få beskjed.

Med helsing

Anette Pettersen
Dokumentsenteret
Tlf. 51 42 98 17

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23.43
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp Postmottak, Klepp kommune

8 Attachments

Hei,

Her kjem mars, april, mai, juni og juli 2017.

Med helsing

Anette Pettersen
Dokumentsenteret
Tlf. 51 42 98 17

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23.43
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp Postmottak, Klepp kommune

8 Attachments

Her kjem august, september, oktober, november og desember 2017

Med vennleg helsing
Postmottak v/Siri-Mona Damsgård
Klepp kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23.43
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp Postmottak, Klepp kommune

12 Attachments

Her kjem januar, februar, mars, april, mai og juni 2016

Med vennleg helsing
Postmottak v/Siri-Mona Damsgård
Klepp kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23.43
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp Postmottak, Klepp kommune

6 Attachments

Her kjem juli, august, september, oktober, november og desember 2016.

Med vennleg helsing
Postmottak v/Siri-Mona Damsgård
Klepp kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 23.43
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

2017 og 2016 er sendt.

Klepp kommune

1 Attachment

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-55 Løpenr: 28646/18
Saksbehandler: Siri Mona Damsgård

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Siri Mona Damsgård
SENTRALADMINISTRASJONEN

Kjære Klepp kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Klepp kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Klepp».

På generelt grunnlag mener jeg det ikke er anledning til å nekte innsyn i offentlig journal, selv om det ikke er siste året. Teknisk sett bør dette være fult mulig for alle arkivsystem å ta ut de ønskede dataene.

Kommunen referer til regler for publisering på Internett. Dette er skivebom. Dette er en innsynshenvendelse, ikke publisering på Internett. Når henvendelsen er fullført, vil den bli tatt bort fra Mimes Brønn.

Anbefaler kommunen å ta kontakt med IT-avdelingen eller leverandøren for databaseutdrag. Dette er å regne som enkle fremgangsmåter og er noe en hver kommune kan få til. Alternativt kan rapporter fra systemet benyttes (f.eks. Excel, CSV, JSON, PDF). En litt alternativ løsning er at innsynsløsning blir åpnet opp for 2008-2017 i en periode på 2 uker. Mange muligheter.

Ang. taushetsplikt, så er dette allerede håndtert ved føring av journalen samt kvalitetssikring ved publisering (litt avhengig av kommunens rutine). Ny gjennomgang er ikke nødvendig. Siden jeg søker innsyn i offentlig journal (som allerede har vært publisert), så skal den være sladdet på graderte opplysninger.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, ønsker jeg oversendelse til klageorgan. Vennligst send kopi av oversendelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp kommune

1 Attachment

Din e-post er mottatt og journalført.

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-57 Løpenr: 29804/18
Saksbehandler: Torild Lende Fjermestad

Dokument vil bli behandla i samsvar med forvaltningslova § 11 a.

Med vennleg helsing
Anette Pettersen
Dokumentsenteret

Klepp kommune

1 Attachment

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-58 Løpenr: 30748/18
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune

5 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-59 Løpenr: 30761/18
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Kjære Klepp kommune,

Har ikke hørt mer i saken siden august.

Er den oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få kopi?
Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Klepp kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Klepp kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Klepp».

Min henvendelse fra 5. desember er ikke besvart. Innsynshenvendelser skal behandles uten ugrunnet opphold. Ønsker derfor å klage på behandling av henvendelsen min.

Henvendelse fra 5. desember:
"Har ikke hørt mer i saken siden august.

Er den oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få kopi?
Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?"

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Din epost er mottatt og journalført.

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-73 Løpenr: 42228/18
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Med vennleg helsing
Klepp kommune, postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: torsdag 27. desember 2018 15.57
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Klepp

Kjære Klepp kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Klepp kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Klepp».

Min henvendelse fra 5. desember er ikke besvart. Innsynshenvendelser skal behandles uten ugrunnet opphold. Ønsker derfor å klage på behandling av henvendelsen min.

Henvendelse fra 5. desember:
"Har ikke hørt mer i saken siden august.

Er den oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få kopi?
Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?"

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1278]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp kommune

6 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-74 Løpenr: 4/19
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Kjære Klepp kommune,

Takk for oversendelse av klagesak.

Ser av postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland at denne saken har saksnummer 2018/8477 og var journalført 06.09.2018. Ser ikke på Einnsyn.no at det er flere dokumenter.

Har dere fått svar på klagesaken? Har dere fått estimat på behandlingstid?
Hvem purrer på treg behandling her? Jeg? Dere?

Det har gått 4 måneder.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten
din.

 

Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli
journalført og formidla vidare til rett saksbehandlar.

 

Av omsyn til di sikkerheit, ber me om at sensitive personopplysningar
ikkje blir sendt per e-post.

 

Med vennleg helsing

Postmottak

Klepp kommune

 

Klepp kommune
Sentralbord: 51 42 98 00
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Din epost er mottatt og journalført.

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-75 Løpenr: 116/19
Saksbehandler: Marita TeigenGamlemshaug

Dokumentet vil bli behandla i samsvar med forvaltningslova § 11 a.

Med vennleg helsing
Postmottak v/Siri-Mona Damsgård
Klepp kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1278]]
Sendt: onsdag 2. januar 2019 20.27
Til: Klepp Postmottak <[Klepp kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SVAR - KLAGE - INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA - POSTJOURNAL FOR 2008 - 2017

Kjære Klepp kommune,

Takk for oversendelse av klagesak.

Ser av postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland at denne saken har saksnummer 2018/8477 og var journalført 06.09.2018. Ser ikke på Einnsyn.no at det er flere dokumenter.

Har dere fått svar på klagesaken? Har dere fått estimat på behandlingstid?
Hvem purrer på treg behandling her? Jeg? Dere?

Det har gått 4 måneder.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Klepp kommune

1 Attachment

  • Attachment

    SVAR SAKSBEHANDLINGSTID INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA POSTJOURNAL FOR 2008 2017.PDF.pdf

    419K Download View as HTML

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-76 Løpenr: 469/19
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Hallvard Nygård

Kjære Klepp kommune,

Kan jeg få en oppdatering i saken?
Kan dere purre på Fylkesmannen ang. svar?

Det har gått over et halvt år.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten
din.

 

Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli
journalført og formidla vidare til rett saksbehandlar.

 

Av omsyn til di sikkerheit, ber me om at sensitive personopplysningar
ikkje blir sendt per e-post.

 

Med vennleg helsing

Postmottak

Klepp kommune

 

Klepp kommune

1 Attachment

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-82 Løpenr: 7293/19
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Hallvard Nygård

Kjære Klepp kommune,

Kan dere purre på Fylkesmannen ang. svar?
Det har gått over et halvt år.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp kommune

2 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-89 Løpenr: 9152/19
Saksbehandler: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Hallvard Nygård

Kjære Klepp kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Klepp kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Klepp».

Jeg ønsker å klage på Klepp kommune sitt nye vedtak av 26.03.2019 (16/286-89).

Det bunner ned i to hovedpunkter:
- Selve uttrekket skal gjøres av kommunes datakyndige, eventuelt det selskap som drifter systemene, og ikke nødvendigvis av kommunens arkivavdeling. Arkivavdelingen har trolig kompetanse på hva en offentlig journal inneholder.
- Det er ikke estimert hvor lang tid et uttrekk vil ta å lage. Derav kan det ikke bli gjort vedtak som sier at dette er for arbeidskrevende.

Ang. kompetanse hos Klepp kommune:
Dere har, i følge ansattes LinkedIn-profiler, en person som har kursing innen database. Han innehar Glasspapir sitt MSSQL-kurs samt lister opp Microsoft SQL Server som noe han har kompetanse på. Dette er sannsynligvis den databaseløsningen dere har dataene liggene i og som vedkommende på IT drifter. Mange kommuner leier også inn IT-ressurser for å drifte slike tjenester. Disse er da å se på som deres datakyndige på området.

Offentleglova § 9 gir rett til innsyn i sammenstillinger fra det offentliges databaser, hvis sammenstillingen kan gjøres «med enkle fremgangsmåter». Dette er utdypet i Justisdepartementets rettleiar, s 44:

«Etter offentleglova § 9 vil eit organ ha plikt til å etablere eit nytt dokument (samanstilling) dersom dette er naudsynt for å etterkome eit innsynskrav, såframt det nye dokumentet (samanstillinga) kan etablerast på grunnlag av opplysningar som finst elektronisk lagra i databasane til organet og samanstillinga kan gjerast ved hjelp av enkle framgangsmåtar. Plikta til å etablere eit nytt dokument gjeld såleis berre når samanstillinga kan etablerast ut frå opplysningar som finst elektronisk lagra i databasane til organet.»

Av forarbeidene til bestemmelsen fremgår det at uttrykket «enkle framgangsmåter» refererer til den arbeidsbelastning sammenstillingen vil medføre for forvaltningen, jf. Ot. prp. 102 (2004-2005), side 127 der det i merknaden til § 9 heter:

«Det er vidare eit krav at samanstilling må kunne gjerast med enkle framgangsmåtar. Dette vilkåret peiker på den arbeidsbyrda organet vil bli påført ved å lage samanstillinga. Der samanstillinga utelukkande kan gjerast ved hjelp av databaserte løysingar som kan setjast i gang ved hjelp av enkle kommandoar, vil vilkåret vere oppfylt. Dersom derimot samanstillinga krev meir tidkrevjande manuelle operasjonar, f.eks. der ein saksbehandlar sjølv må gå inn og vurdere kva opplysningar som skal samanstillast, vil ikkje dette vilkåret vere oppfylt. Paragrafen vil f.eks. kunne brukast i tilfeller der organet har databaserte løysingar som kan setje saman statistiske opplysningar frå dokument som finst i databasane til organet.»

Sivilombudsmannen uttaler i sak 2013/2480 at man må kunne forvente at den datatekniske kompetanse som organets ansatte har til å trekke ut opplysninger fra databasene, også må være tilgjengelig for den som krever innsyn etter bestemmelsen, og at det må kreves en viss grad av datakyndighet fra forvaltningens side:

«Ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt, må det kunne forutsettes at den eller de som skal foreta den aktuelle sammenstillingen, har tilstrekkelig kompetanse til å hente ut informasjon fra databasen på enklest mulig måte. Kravet må altså forstås slik at sammenstillingen må kunne gjøres med «enkle fremgangsmåter» av personell som har tilstrekkelige fagkunnskaper til å sammenstille informasjon fra den aktuelle databasen.»

Hva som er «enkle framgangsmåter» skal altså vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen må også, slik vi ser det, opplysningenes karakter og samfunnsmessig betydning tillegges vekt. I tråd med offentlighetsprinsippet og prinsippet om merinnsyn i § 11, skal det mye til for å nekte innsyn i opplysninger som har stor samfunnsmessig interesse. Behovet for unntak må veies opp mot behovet for innsyn. For vårt krav betyr dette at det må kunne kreves noe mer anstrengelser dersom man anser opplysningene som viktige for samfunnet. Vår påstand er at disse opplysningene er av stor betydning for samfunnet, og at det er opplysninger som ikke finnes samlet noe annet sted. Demokratihensyn taler derfor for innsyn.

Vi ber i første omgang om en ny vurdering av om sammenstillingen kan gjennomføres med «enkle framgangsmåter». Dersom det fastholdes at gjennomføringen ikke kan gjøres med enkle framgangsmåter, ber vi om en nærmere beskrivelse av hvorfor – gjerne i form av en beskrivelse av deres datasystem og en angivelse av estimertt tidsbruk på sammenstillingen, jf. offl. § 31(2). Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans med kopi til oss. Hvis det er Kongen i statsråd som er klageinstans, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi kan vurdere Sivilombudsmannen som et alternativ.

Minner også om at offentleglova stiller strenge krav til rask behandling av både innsynskrav og klage over innsynskrav, jf. § 32(3).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten
din.
 
Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli
journalført og formidla vidare til rett saksbehandlar.
 
Av omsyn til di sikkerheit, ber me om at sensitive personopplysningar
ikkje blir sendt per e-post.
 
Med vennleg helsing
Postmottak
Klepp kommune
Sentralbord 51429800 - Åpningstid 07:30-15:00
www.klepp.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp kommune

1 Attachment

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-92 Løpenr: 10763/19
Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Kjære Klepp kommune,

I deres svar 16/286-92 - "TILBAKEMELDING - KLAGE - INNSYNSBEGJÆRING - POSTJOURNAL
FOR 2008 - 2017" estimerer dere kun punkt 3. Bra!

Vennligst estimer også punkt 1 og 2. Ønsker også vite hva disse manuelle operasjonene innebærer.

Ønsker også informasjon om hvilken software dere kjører, hvilken versjon denne har og om eksport er tilgjengelig i senere versjoner.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klepp kommune

1 Attachment

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-95 Løpenr: 11055/19
Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune

4 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-93 Løpenr: 10834/19
Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune

2 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-98 Løpenr: 13118/19
Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug

Oversender vedlagte dokument.

Med vennleg helsing
Marita Teigen Gamlemshaug
SENTRALADMINISTRASJONEN

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.