Postjournal for 2008 - 2017, Bodø

Innsynsførespurnaden vart avvist av Bodø kommune.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Din e-post er mottatt av Bodø kommune.

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Innsynsbegjæringen avslåes, jf. offentleglova § 9. Innsynet kan ikke gjennomføres med enkle fremgangsmåter, og vil være urimelig arbeidskrevende.

Vi estimerer at det vil utgjøre rundt 100 000 sider som da må sendes.

Digital offentlig postliste fra februar 2013 og til dags dato finnes tilgjengelig på hjemmesiden til Bodø kommune, og der kan du hente denne informasjonen selv.

https://bodo.kommune.no/postliste-offenl...

Vi gjør oppmerksom på at det er adgang til å klage på avgjørelsen innen tre uker, jf.
offentleglova § 31.

Mvh Bodø kommune v/dokumentsentret
Ann-Tove Ø. Fagerheim

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1268]]
Sendt: 10. juli 2018 16:58
Til: Postmottak Bodø Kommune
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Bodø

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1268]

Er [Bodø kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Bodø kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak Bodø Kommune,

Dere sier dette ikke kan gjøres med enkle fremgangsmåter ref §9.
Hvilken fremgangsmåte har dere da tatt utgangspunkt i? Hvor lang tid estimerer dere at det vil ta å utføre denne operasjonen?

Hvilket system bruker dere for sak- og arkiv? Har systemet eksportmuligheter utover "postliste-pdfer" som kan være aktuelle?

Ønsker denne informasjonen for å forfatte min klage på vedtaket.

Uttrekk fra database er det §9 angår. Dette er et databaseuttrekk (alternativt generere PDF-rapporter som dere ser ut til å snakke om). Et slikt uttrekk er det ikke nødvendigvis arkivaren som står for. IT-personell må kanskje på banen (avhengig av hvilken system som benyttes).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Hei

Det er ikke viktig hvilke systemer vi benytter. Det vesentlige er at vi må gjennomgå 100 000 dokumenter, som er urimelig arbeidskrevende.

Mvh Bodø kommune v/dokumentsenteret
Ann-Tove Ø . Fagerheim

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1268]]
Sendt: 12. juli 2018 13:46
Til: Postmottak Bodø Kommune
Emne: Re: Svar på innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

Kjære Postmottak Bodø Kommune,

Dere sier dette ikke kan gjøres med enkle fremgangsmåter ref §9.
Hvilken fremgangsmåte har dere da tatt utgangspunkt i? Hvor lang tid estimerer dere at det vil ta å utføre denne operasjonen?

Hvilket system bruker dere for sak- og arkiv? Har systemet eksportmuligheter utover "postliste-pdfer" som kan være aktuelle?

Ønsker denne informasjonen for å forfatte min klage på vedtaket.

Uttrekk fra database er det §9 angår. Dette er et databaseuttrekk (alternativt generere PDF-rapporter som dere ser ut til å snakke om). Et slikt uttrekk er det ikke nødvendigvis arkivaren som står for. IT-personell må kanskje på banen (avhengig av hvilken system som benyttes).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak Bodø Kommune,

Så hva tar tid?
Ref mitt hovedspørsmål: "Hvilken fremgangsmåte har dere da tatt utgangspunkt i? Hvor lang tid estimerer dere at det vil ta å utføre denne operasjonen?"
Er det noe annet enn en teknisk begrensning?

Vennligst utdyp slik at jeg kan begrense min henvendelse eller kan bruke dette i en begynner klage.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak Bodø Kommune,

Venter enda svar på mine spørsmål i forrige epost.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Hei

Vi opprettholder svaret vi sendte deg på mail den 12.07.2018 kl 13.11

Mvh Bodø kommune v/dokumentsentret
Ann-Tove Ø. Fagerheim

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1268]]
Sendt: 25. juli 2018 12:22
Til: Postmottak Bodø Kommune
Emne: Re: SV: Svar på innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

Kjære Postmottak Bodø Kommune,

Venter enda svar på mine spørsmål i forrige epost.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Bodø».

Ønsker på klage på avslag av innsyn i postlister 12.07.2018 etter Offentleglova §9 ang. innsyn i database og enkle fremgangsmåter. Kommunen har ikke klargjort hva de mener er vanskelig fremgangsmåte med å oversende de ønskede postlistene. Dette har jeg forsøkt å få klarhet i gjennom flere spørsmål til kommunen (12.07.2018, svar 13.07.2018 uten nye opplysninger, nytt spørsmål 13.07.2018 med purring 25.07.2018 og nytt svar uten nye opplysninger 26.07.2018). Jeg ikke fått forklaring på hva som tar tid, i følge kommunen, og dermed ikke fått mulighet til å begrense innsynetshenvendelsen dersom det kunne ha hjulpet på tidsspørsmålet.

Jeg kan se for meg to forskjellige grunner til at kommunen mener dette tar tid:
1. Teknisk begrensing på uthenting og oversendelse.
2. Kommunen mener dataene må gjennomgås på ny.

Det vil ta noe tid å hente fra saksbehandlingsystemet Ephorte, men selve oversendelsen burde ikke være et teknisk problem. Datamengde kan sende over flere eposter i ZIP-et format. Selve filene kan hentes ut i PDF. HTML, Excel, TXT, Word. TXT og HTML vil trolig fungere bra å komprimere til ZIP-filer. IT-avdelingen kan nok hjelpe med selve oversendelsen dersom det viser seg å være problemmatisk. Alternativ til epost-oversendelse er opplasting til fildelingstjeneste (f.eks. Office 360 eller OneDrive). Mange kommuner har dette fra sin IT-leverandør allerede i dag.

Dersom kommunen egentlig mener at de må gjennomgå alle journalpostene på ny, så mener jeg det er feilaktig tolking av regelverket. Journalpostene skal allerede være tagget med korrekte paragrafer for å opprettholde taushetsplikt. Jeg søker ikke innsyn i taushetsbelagt informasjon, men heller de offentlige postlistene som allerede er publisert.

Dersom klagen ikke tas til følge, ønsker jeg at den oversendes klageinstans.

Ønsker innsyn i postlister for 2008 til 2018. Elektronisk maskinlesbart format.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Takk for din henvendelse
Vi har mottatt din e-post og registret den med saksnummer 18/7630 i vårt sak- og arkivsystem.

Skulle du likevel få behov for å henvende deg til servicetorget eller saksbehandler, kan du vise til dette saksnummeret for å få hjelp.

Hilsen dokumentsenteret Bodø kommune
Ann-Tove Fagerheim

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1268]]
Sendt: 1. august 2018 16:48
Til: Postmottak Bodø Kommune
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Bodø

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Bodø».

Ønsker på klage på avslag av innsyn i postlister 12.07.2018 etter Offentleglova §9 ang. innsyn i database og enkle fremgangsmåter. Kommunen har ikke klargjort hva de mener er vanskelig fremgangsmåte med å oversende de ønskede postlistene. Dette har jeg forsøkt å få klarhet i gjennom flere spørsmål til kommunen (12.07.2018, svar 13.07.2018 uten nye opplysninger, nytt spørsmål 13.07.2018 med purring 25.07.2018 og nytt svar uten nye opplysninger 26.07.2018). Jeg ikke fått forklaring på hva som tar tid, i følge kommunen, og dermed ikke fått mulighet til å begrense innsynetshenvendelsen dersom det kunne ha hjulpet på tidsspørsmålet.

Jeg kan se for meg to forskjellige grunner til at kommunen mener dette tar tid:
1. Teknisk begrensing på uthenting og oversendelse.
2. Kommunen mener dataene må gjennomgås på ny.

Det vil ta noe tid å hente fra saksbehandlingsystemet Ephorte, men selve oversendelsen burde ikke være et teknisk problem. Datamengde kan sende over flere eposter i ZIP-et format. Selve filene kan hentes ut i PDF. HTML, Excel, TXT, Word. TXT og HTML vil trolig fungere bra å komprimere til ZIP-filer. IT-avdelingen kan nok hjelpe med selve oversendelsen dersom det viser seg å være problemmatisk. Alternativ til epost-oversendelse er opplasting til fildelingstjeneste (f.eks. Office 360 eller OneDrive). Mange kommuner har dette fra sin IT-leverandør allerede i dag.

Dersom kommunen egentlig mener at de må gjennomgå alle journalpostene på ny, så mener jeg det er feilaktig tolking av regelverket. Journalpostene skal allerede være tagget med korrekte paragrafer for å opprettholde taushetsplikt. Jeg søker ikke innsyn i taushetsbelagt informasjon, men heller de offentlige postlistene som allerede er publisert.

Dersom klagen ikke tas til følge, ønsker jeg at den oversendes klageinstans.

Ønsker innsyn i postlister for 2008 til 2018. Elektronisk maskinlesbart format.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1268]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjersti Rongved, Bodø kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p klage over innsyn etter offentleglova postjournaler for 2008 207.DOCX.docx

    40K Download View as HTML

Svar på klage over innsyn etter offentleglova - postjournaler for 2008 - 207: Svar på klage over innsyn etter offentleglova - postjournaler for 2008 - 207.DOCX

Med vennlig hilsen

Kjersti Rongved
Serviceleder

Mobil: 95435800
Epost-adresse: [epostadresse]
www.bodo.kommune.no

Kjære Kjersti Rongved,

Kan du sende dokumentet som PDF? Docx er et Microsoft-format som ikke lesbart pg jeg får ikke opp innholdet. Dokumenter bør (må?) sendes ut som PDF, ODF eller HTML.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjersti Rongved, Bodø kommune

2 Attachments

 

 

Med vennlig hilsen

[1]Bodø kommune

 

Kjersti Rongved

Serviceleder

 

Mobil: 95435800

Epost-adresse: [2][epostadresse]

[3]www.bodo.kommune.no

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.bodo.kommune.no/

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg ønsker å opprettholde min klage og at den oversendes klageorgan.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Bodø».

Kommunen begrunner avslaget sitt med at de må overholde taushetspilkt og regler for publisering på Internett.
Taushetsplikt er allerede oppretthold i journalpostene sin gradering. Dette avgjør om navn
(avsender/mottaker)/sakstittel/dokumenttittel skal komme ut i offentlig journal eller om det sladdes. Nåværende gradering
er tilstrekkelig. Jeg mener derfor kommunen feilaktig vurderer at en gjennomgang er nødvendig.

Ellers er dette en innsynshenvendelse ang. allerede eksisterende offentlig journal som allerede er publisert. Det er
ikke en ny publisering. Det er ikke en publisering på Internett.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Takk for din henvendelse
Vi har mottatt din e-post og registret den med saksnummer 18/7630 i vårt sak- og arkivsystem.

Skulle du likevel få behov for å henvende deg til servicetorget eller saksbehandler, kan du vise til dette saksnummeret for å få hjelp.

Hilsen dokumentsenteret Bodø kommune
v/Tanja Isaksen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1268]>
Sendt: 8. august 2018 18:56
Til: Postmottak Bodø Kommune <[Bodø kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017, Bodø

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg ønsker å opprettholde min klage og at den oversendes klageorgan.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2017, Bodø».

Kommunen begrunner avslaget sitt med at de må overholde taushetspilkt og regler for publisering på Internett.
Taushetsplikt er allerede oppretthold i journalpostene sin gradering. Dette avgjør om navn (avsender/mottaker)/sakstittel/dokumenttittel skal komme ut i offentlig journal eller om det sladdes. Nåværende gradering er tilstrekkelig. Jeg mener derfor kommunen feilaktig vurderer at en gjennomgang er nødvendig.

Ellers er dette en innsynshenvendelse ang. allerede eksisterende offentlig journal som allerede er publisert. Det er ikke en ny publisering. Det er ikke en publisering på Internett.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1268]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

no-reply@bodo.kommune.no, Bodø kommune

8 Attachments

Du er satt som kopimottaker på sak 2018/7630

Vennlig hilsen
Kjersti Rongved |
e-post: [epostadresse]

Sande, Tor,

1 Attachment

  • Attachment

    Klagebehandling Avslag p krav om innsyn i postjournalen for perioden 2008 2017 2018 Bod kommune.DOCX.docx

    72K Download View as HTML

Til orientering.

 

Sendes kun som e-post.

 

--

Med hilsen

Tor Sande
underdirektør || kommunal- og beredskapsavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

tlf: 75531620
[epostadresse]

[1]www.fmno.no
[2]twitter || [3]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.fmno.no/
2. http://twitter.com/FMNordland
3. http://facebook.com/fylkesmannenNO

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

Vedtak fra Fylkesmannen i Nordland er oversendt Sivilombudsmannen.