Postjournal for 2008 - 2017

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Epost Hol Postmottak, Hol kommune

Hei!

 

Din henvendelse er mottatt i Hol kommune.

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak v/

Hol kommune

Ålmannvegen 8

3576 Hol

Hol kommune

1 Attachment

Til Mimes brønn ,
Dokumentet 18/02973-2 Svar på innsynsbegjæring i Hol kommunes offentlige
postjournal for sak Innsynsbegjæring i henhold til Offentlighetsloven -
Postlister Hol kommune er blitt sendt fra Hol kommune. Se vedlegg for
innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

- 2008-2011 - Kun på papir.
- 2012-2018 - Elektronisk, vil bli sendt.

Utdrag:
(...)
Når det gjelder postlister fra 2012-2018 besitter Hol kommune alle disse filene elektronisk
og disse vil bli sendt i henhold deres ønsker. Postlister fra 2008-2011 har Hol kommune ikke
tilgjengelig elektronisk på bakgrunn av endring av saksbehandlersystem til 360°. Hol
kommune har imidlertid disse filene arkivert i papirform på Hol kommunehus, Ålmannvegen
8, 3576 Hol. Både forarbeidene (NOU 2003:30 kapittel 22) og juridisk teori (offentleglova
med kommentarer s. 211) fastsetter at dokumentet må foreligge elektronisk for at man skal
kunne kreve elektronisk kopi eller utskrift etter offl. § 30. Det gis derfor avslag på
elektronisk kopi av postlister for år 2008-2011.

Dersom det er ønskelig med papirkopi av postlister fra 2008-2011 etter offl. § 30 vil Hol
kommune ta betaling for kopier når antallet overstiger hundre ark i A4 format jf. forskrift til
offentleglova § 4.

Sekretariatet arbeider med å ferdigstille de elektroniske filene for år 2012-2017. De er
planlagt utsendt til deres oppgitte epost senest innen mandag 9.juli 2018.
(...)

Hallvard Nygård

Kjære Hol kommune,

Supert!
Det er ikke ønskelig med papir-utganger, så fornøyd med svaret dere gir.

Skal søke innsyn hos andre kommuner også, og vil ta med en setning om papirform i de henvendelsene. Kun elektronisk som er av interesse.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Epost Hol Postmottak, Hol kommune

Hei!

 

Din henvendelse er mottatt i Hol kommune.

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak v/

Hol kommune

Ålmannvegen 8

3576 Hol

Henriette Mugås, Hol kommune

1 Attachment

Hei.

Viser til innynsbegjæring i Hol kommunes offentlige postlister 04.07.2018, og sender over listene fra 2012-2017. Dette er store filer, og de vil bli sendt oppdelt på år.
Sender derfor 2012 først, så de kommende årene etterfølgsvis.

Ber om en tilbakemelding på at alle e-poster er mottatt, når den siste fra år 2017 er kommet dere i hende.

Vennlig hilsen

Henriette Mugås
Sekretær
Fellestjenester

TLF: 32 09 21 54
www.hol.kommune.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1196]]
Sendt: 4. juli 2018 19:44
Til: Epost Hol Postmottak <[Hol kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2017

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

Ønsker opplysning om navnet på systemet som er brukt for å lage filene. I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder).

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Manglende svar etter femdager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1196]

Er [Hol kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Hol kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Henriette Mugås, Hol kommune

1 Attachment

Postlister 2013

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/

Henriette Mugås, Hol kommune

Postlister 2014

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/

Henriette Mugås, Hol kommune

Postlister 2015

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/

Henriette Mugås, Hol kommune

1 Attachment

 

Postlister 2015

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

Fra: Henriette Mugås
Sendt: 6. juli 2018 08:16
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1196]'
<[Innsyns-e-postadresse #1196]>
Emne: Postlister 2015

 

Postlister 2015

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[2]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/
2. http://www.hol.kommune.no/

Henriette Mugås, Hol kommune

1 Attachment

Postlister 2016

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/

Henriette Mugås, Hol kommune

1 Attachment

Postlister 2017

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/

Henriette Mugås, Hol kommune

1 Attachment

Postlister 2014

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[1]www.hol.kommune.no

 

Fra: Henriette Mugås
Sendt: 6. juli 2018 08:15
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1196]'
<[Innsyns-e-postadresse #1196]>
Emne: Postlister 2014

 

Postlister 2014

 

 

Vennlig hilsen

 

Henriette Mugås

Sekretær

Fellestjenester

 

TLF: 32 09 21 54

[2]www.hol.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.hol.kommune.no/
2. http://www.hol.kommune.no/