Postjournal

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Jeg ber om innsyn i deres postjournal for kalenderåret 2010.

Med vennlig hilsen,

Jan

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert eller videresendt til
rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn og
adresse, må du sende den inn på nytt, slik at saken kan bli korrekt
registrert. Embetets saksbehandlingstid kan variere fra sak til sak, men
du vil under alle omstendigheter høre fra oss innen 3 måneder. 

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan eventuelt bli lest
av uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I
slike saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [1][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [2]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[3]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Sletten Bjørg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hei

Vår postjournal for 2010 ligger på OEP.

Når man gjør et avansert søk på "Fylkesmannen i Oslo og Akershus" i OEP for tidsrommet 01.01.2010 - 31.12.2010, så får du treff på offentlige journalposter for dette året.

Vennlig hilsen
Bjørg Sletten
seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 35 26
[epostadresse]
www.fmoa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan [mailto:[Innsyns-e-postadresse #172]]
Sendt: 20. august 2016 19:39
Til: Postmottak Oslo og Akershus
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournal

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Jeg ber om innsyn i deres postjournal for kalenderåret 2010.

Med vennlig hilsen,

Jan

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Bjørg,

OEP inneholder bare journalposter ført inn i journalen etter 12.10.2010.

Kan du sende kopi av journalen for hele kalenderåret?

Med vennlig hilsen,

Jan

Sletten Bjørg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Til Jan

Etter å ha undersøkt denne saken viser det seg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke begynte med å legge ut offentlig journal på OEP før oktober 2010.
Siden antall journalposter innenfor et år er såpass stort i omfang, har det vist seg vanskelig å få tatt ut en postjournal for hele 2010.
Vi jobber med saken og kommer tilbake til deg så snart vi vet noe mer.

Vennlig hilsen
Bjørg Sletten
seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 35 26
[epostadresse]
www.fmoa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan [mailto:[Innsyns-e-postadresse #172]]
Sendt: 30. august 2016 09:19
Til: Sletten Bjørg
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournal

Kjære Bjørg,

OEP inneholder bare journalposter ført inn i journalen etter 12.10.2010.

Kan du sende kopi av journalen for hele kalenderåret?

Med vennlig hilsen,

Jan

vis sitert seksjon

Sletten Bjørg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hei,
Vi viser til ditt krav om innsyn i Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ postjournal for 2010. Som vi har skrevet tidligere har det vist seg vanskelig å få ut en journal fra ePhorte (vårt arkivsystem) for 2010. Det skyldes at Fylkesmannen har et stort antall inngående og utgående brev i løpet av et år og begrensninger i ePhorte 4 for å presentere så store trefflister. Vi har sett på ulike løsninger for å få gitt deg en postjournal, men er kommet frem til at det pga av datamengde og tekniske begrensninger i vårt arkiv- og saksystem dessverre ikke lar seg gjøre.

Vi ønsker imidlertid å bistå deg i ditt krav om innsyn i våre journaler og håper at du kan spesifisere litt nærmere hva du ser etter slik at vi kan lage litt mer presise søk, og få sendt deg journalopplysningene for disse. Eks kan være tema, bestemte avsendere/mottakere, geografisk område, bestemt dag eller uke osv (dessverre vil et datospenn på en måned gi for stor treffliste)

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Vennlig hilsen
Bjørg Sletten
seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 35 26
[epostadresse]
www.fmoa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan [mailto:[Innsyns-e-postadresse #172]]
Sendt: 30. august 2016 09:19
Til: Sletten Bjørg
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournal

Kjære Bjørg,

OEP inneholder bare journalposter ført inn i journalen etter 12.10.2010.

Kan du sende kopi av journalen for hele kalenderåret?

Med vennlig hilsen,

Jan

vis sitert seksjon

Kjære Bjørg,

Det er synd dere ikke klarte å få ut en kopi av postjournalen som dekker hele perioden. Men takk for innsatsen. Minner om arkivforskriften § 2-6:

"Journalar skal førast elektronisk eller på papir. Dersom journalen inngår i eit elektronisk arkiv- eller saksbehandlingssystem, skal ein på enkel måte kunne hente ut og gjere tilgjengeleg dei journalopplysningane som allmenta har krav på å få innsyn i, jf. § 2-7."

Er det mulig for deg å sende en kopi av postjournalen for perioden 01.02.2010-07.02.2010?

Med vennlig hilsen,

Jan

Sletten Bjørg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Hei

Vedlagt oversendes postjournal for 01.02.2010 - 07.02.2010.

Vennlig hilsen
Bjørg Sletten
seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 35 26
[epostadresse]
www.fmoa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan [mailto:[Innsyns-e-postadresse #172]]
Sendt: 7. september 2016 15:40
Til: Sletten Bjørg
Emne: Re: SV: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Postjournal

Kjære Bjørg,

Det er synd dere ikke klarte å få ut en kopi av postjournalen som dekker hele perioden. Men takk for innsatsen. Minner om arkivforskriften § 2-6:

"Journalar skal førast elektronisk eller på papir. Dersom journalen inngår i eit elektronisk arkiv- eller saksbehandlingssystem, skal ein på enkel måte kunne hente ut og gjere tilgjengeleg dei journalopplysningane som allmenta har krav på å få innsyn i, jf. § 2-7."

Er det mulig for deg å sende en kopi av postjournalen for perioden 01.02.2010-07.02.2010?

Med vennlig hilsen,

Jan

vis sitert seksjon