Politidirektørens journalføringsvaner

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange dokumenter politidirektøren har sendt til journalføring i arkivet i 2018, til og med 10. mai.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak POD, Politidirektoratet

Hei.

 

Videreformidler svar fra saksbehandler:

 

"Svaret er null. Dokumenter knyttet til den enkelte sak håndteres av den
som står som saksbehandler i den enheten som har ansvaret for saken. Et
dokument som er forelagt for en leder eller politidirektøren sendes
tilbake til saksbehandler for journalføring."

 

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Kjære Postmottak POD,

Takk. Hvordan kan dette ha seg? Er det slik at politidirektørens korrespondanse er unntatt offentlig innsyn?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn