POD sitt samarbeide med Norsk Narkotikapolitiforening

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Politidirektoratet,

Krav om innsyn i medhold av offentlighetsloven

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle avtaler dere har gjort med Norsk Narkotikapolitiforening i 2017.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak POD, Politidirektoratet

Hei.

 

Videreformidler beskjed fra saksbehandler:

 

Politidirektoratet har ikke inngått avtaler med Norsk
Narkotikapolitiforening i 2017.

 

 

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Postmottak POD, Politidirektoratet

Hei.

 

Videreformidler svar fra saksbehandler:

 

Politiets datasystemer gir dessverre ikke mulighet til å hente ut en
oversikt over antall ungdomskontrakter inngått i 2017. Politidirektoratet
kan derfor ikke gi den ønskede oppstilling over antall ungdomskontrakter
inngått i 2017.

 

 

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Kjære Postmottak POD,

Takk for svar.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn